กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 
และกิจกรรมการอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

             นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม จากเขตตรวจราชการที่  14 (14 กรกฎาคม 2560) ระยะที่ 1
           ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง
           แกลอรี่ภาพ http://gg.gg/apdl6
       
  ข่าว http://www.br4.go.th/news_menu/group_menu/supnews_menu/694-rtbr41.html
         

           นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม จากเขตตรวจราชการที่  14 (4 สิงหาคม 2560) ระยะที่ 2
           ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง

               (ไม่มีภาพประกอบ)

ภาพกิจกรรมอบรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม (29 กรกฎาคม -30 กรกฎาคม  2560)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ณ โรงเรียนวัดหงษ์
แกลอรี่ภาพ http://gg.gg/apdjo
ข่าว 
http://www.br4.go.th/news_menu/group_menu/supnews_menu/705-moralbr4sup.html

ภาพกิจกรรมอบรมผลิตสื่อนว้ัตกรรมสร้างสรรค์คนดี (31 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2560)
ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
แกลอรี่ภาพ http://gg.gg/apdkn
ข่าว 
http://www.br4.go.th/news_menu/group_menu/supnews_menu/708-moralbr4mediasup.html

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมห้างเทอมินอล 21 (14-16 สิงหาคม 2560)
จังหวัดนครราชสีมา
แกลอรี่ภาพ http://gg.gg/apdlz
ข่าว 
http://www.br4.go.th/news_menu/robruo-hotnewsmenu/shotnews/768-moralsynoisiumkorat2.html

     
http://suwattw.blogspot.com/2017/08/blog-post_17.html

            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561

           ประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาจริยคุณโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2561 (9 กรกฎาคม 2561)

      ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/abbBpEjLWgEeewmPA
สพป.บร.4 จัดกิจกรรมค่ายยุวชน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2561 (14 กรกฏาคม 2561)
      ภาพกิจกรรมชุดที่ 1 : https://photos.app.goo.gl/gms9w1qWYFa8YjiFA
      ภาพกิจกรรมชุดที่ 1 : https://photos.app.goo.gl/Ap4v4XqtSayiw7ra8

            สพป.บร.4 อบรมพัฒนาและขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สำหรับผู้บริหาร (9 สิงหาคม  2561)

      แกลอรี่ : https://photos.app.goo.gl/634qpLuTTcYcatc17
-----------------------------------------------------------------------------

ภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม

ค่ายพุทธบุตร อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (21-23 มิ.ย.2560)
แกลอรี่ http://gg.gg/apjt0

สัปดาห์วันเข้าพรรษา ปี 2560 (7 ก.ค.2560)
แกลอรี่ http://gg.gg/apjtw

สอบธรรมะตรี (9 พ.ย.2560)
แกลอรี่ http://gg.gg/apjuc

พระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อพจน์ วัดบ้านกอก(5 กุมภาพันธ์ 2561)
ลิงก์ https://photos.app.goo.gl/6H8hC0qiMVjjQ5oJ3
      

วันมาฆบูชา (28 กุมภาพันธ์  2561)
แกลอรี่ https://photos.app.goo.gl/OWZUzsLMC4MaRx8q2
          
https://photos.app.goo.gl/pBKSt04UMp7x1v1H3

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม
                                  คุณธรรมอัตลักษณ์

งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ
https://photos.app.goo.gl/vcxxzvGUV5DZW98i1


กิจกรรมไหว้ครู
https://photos.app.goo.gl/oOYHLut5blfPWToF3


ค่ายพุทธบุตร(ค่ายยุวชนคนคุณธรรม) เลิงนกทา
http://gg.gg/aplns

วันวิสาขบูชา
https://photos.app.goo.gl/y6SE66sncpiQtTxZ9
วันอาสาฬหบูชา- เข้าพรรษา
http://gg.gg/aplp1

วันแม่แห่งชาติ
http://gg.gg/aplpq


กิจกรรมวิ่ง 31  ขาสามัคคี

https://photos.app.goo.gl/ZGy6omROguDMCuIf1
ขวดน้ำสมาธิ

https://photos.app.goo.gl/Kk6D9bC1Ano9nMWYA
ผักกางมุ้ง

https://photos.app.goo.gl/4TWOMGyIw1wqst8F3

เลี้ยงไก่ไข่

https://photos.app.goo.gl/4TWOMGyIw1wqst8F3

เกี่ยวข้าว
https://photos.app.goo.gl/BfxybVXE4wGzV4Jw1

https://photos.app.goo.gl/pqqbYVeVNeqbxXs42

ปอเทือง

https://photos.app.goo.gl/9dpwieQsBaoRGVQDA

http://gg.gg/apln9

การแข่งขันกีฬา- กรีฑานักเรียน (กีฬาสีภายใน)
https://photos.app.goo.gl/T37nJ5IR0XuqZ9iC3

https://photos.app.goo.gl/lWOZFnK2SPUByhPx1

https://photos.app.goo.gl/OYKljy34YRxuT7E43

https://photos.app.goo.gl/vCbpkuBYGfrtR5U22

https://photos.app.goo.gl/x5TUYFwyOPD3vGf23

https://photos.app.goo.gl/YBnFgDAqsb01we9G2
ประชาธิปไตย

https://photos.app.goo.gl/5rYzMh0MgxpR4HhS2

 

คนดีศรีทุ่งวัง

https://photos.app.goo.gl/OhR5T9lJOmuWCrOQ2

https://photos.app.goo.gl/uVcBzwVwqffFRNmG3

https://photos.app.goo.gl/5VRCXQTnCkWGUgMm2

กิจกรรมลูกเสือ
 - วันมหาธีรราชเจ้า
    https://photos.app.goo.gl/MXHHgK7k9phvxPlp1
    https://photos.app.goo.gl/FyZy4R7kpFFm4K3d7

 - วันสถาปนาลูกเสือ
    ปี  2559 http://gg.gg/aplmo

 - กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
    https://photos.app.goo.gl/nMad25n0rUXS9VjP2
   https://photos.app.goo.gl/96DrZYUN3kH3qchl1


ค่ายเยวชนทุ่งวังต้านภัยยาเสพติด

   http://gg.gg/aplo9

 ภาพกิจกรรมปีการศึกษา  2562

        กิจกรรมคุณธรรมแบบบูรณาการสติและสมาธิเป็นฐานเฉลิมพระเกียรติฯ 6-7 มิ.ย.2562    
         
https://photos.app.goo.gl/LWphF2bfFUSKWjfJA

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”