ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ปีการศึกษา 2561
 

ที่ กิจกรรม วันเดือนปี ลิงก์ (Link)
1. ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน แจกอุปกรณ์การเรียน            11 พฤษภาคม  2561  https://photos.app.goo.gl/YFXS8TdsLSGLl0i12 
2. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 23 พฤษภาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/5rYzMh0MgxpR4HhS2
3.  ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น ผอ.พบนักเรียน          25 พฤษภาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/FMi2JQCqlqvPtJcn2
4.  กิจกรรมวันวิสาขบูชา วัดโนนสูงทุ่งสว่าง 28 พฤษภาคม  2561  https://photos.app.goo.gl/y6SE66sncpiQtTxZ9
5.  โครงการรักษ์ภาษาไทย  (ระดับกลุ่มโรงเรียน) 5 มิถุนายน  2561 https://photos.app.goo.gl/qKC2j22bq7jQvDZh2
6.  กิจกรรมวันไหว้ครู 7 มิถุนายน  2561 https://photos.app.goo.gl/oOYHLut5blfPWToF3 
7.   การแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 12-13 มิถุนายน 2561  https://photos.app.goo.gl/CzGWza3NXhjcBoJr6
8. คัดเลือกกีฬากลุ่มโรงเรียนสตึก 5 12-13 มิถุนายน 2561  https://photos.app.goo.gl/LJLQyMkUJHkAkNat8
9.  อบรมย่อโรงเรียนไว้ในมือถือ (Line) 11 มิถุนายน 2561 https://photos.app.goo.gl/BB5U3hfXSXoBVFbf6 
10.  ประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว (รวมมือถือคณะครู) 22 มิ.ย.2561 https://photos.app.goo.gl/zqyxeUEhz4hEVrdf8
11.  ตรวจติดตามอาหารกลางวัน  25 มิ.ย.2561 https://photos.app.goo.gl/eFMsaUC4fjfWGj3A8
12.  กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและวันต่อต้านยาเสพติดโลก (1) 26 มิถุนายน 2561 https://photos.app.goo.gl/DHmTCjAfrasEH3in9 
13.  กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและวันต่อต้านยาเสพติดโลก (2) 26 มิถุนายน 2561  https://photos.app.goo.gl/kR7qkLm316pydGek7
14.  กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและวันต่อต้านยาเสพติดโลก (3) 26 มิถุนายน 2561 https://photos.app.goo.gl/8fopYpQcZVMQhGHF7
15.  กีฬานักเรียนนักศึกษาเยาวชนลุ่มน้ำมูลเกมส์ 2561 24 ก.ค.-1ส.ค.2561  https://photos.app.goo.gl/fW128uBTDW21SpXF7 
 16. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2561(กล้องอ.ประยูร) 10 สิงหาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/U3qbEfLBP7uPBqya7
17.  นิเทศติดตามพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
(ไม่ผ่านรอบ 3)
27 สิงหาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/ozmPZ7tz8gGR9uHm7
18.  กิจกรรมหน้าเสาธง-วงดุริยางค์  28 สิงหาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/L63FMjPuo6bkbYP76 
19. ต้อนรับครูใหม่(อดุลย์ศักดิ์ ผาลา) 13 กันยายน 2561 https://photos.app.goo.gl/7teADipzWHpd7ZwG8
20.  แข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีกลุ่มสตึก 5  19 กันยายน 2561  https://photos.app.goo.gl/K2UU1D31ByaBmF358 
21. ตรวจติดตาม ก.ต.ป.น. 23 กันยายน 2561 ยังไม่มีแฟ้มข้อมูล
22. พิธีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ 8 ตุลาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/jMVsohW7X2xaGSqY9
23. ดงแสนตอเกมส์ 61 (กล้องโรงเรียน) อ.กฤษณะถ่ายภาพ 5-9 ต.ค.61  https://photos.app.goo.gl/ncFXzQscfbEEnjGB8
24. พิธีเปิดดงแสนตอเกมส์ 61-คัดสาย(กล้องดร.สุวัฒน์)  5-9 ตุลาคม 2561  https://photos.app.goo.gl/kqhjwEYsFVFkLKaE6
25. พิธีปิดดงแสนตอเกมส์ 61-แข่งกรีฑา (กล้องดร.สุวัฒน์) 9 ตุลาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/y5KrGUE5ZJd5ogr46
26.

โครงการทหารพันธุ์ดี (อบรมให้ความรู้

21 พฤศจิกายน 2561 https://photos.app.goo.gl/MCQQRCWyoconRjJi6
https://photos.app.goo.gl/6VmHL97XyyhEe1q79
27.  โครงการทหารพันธุ์ดี (พิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืช) 22 พฤศจิกายน 2561 https://photos.app.goo.gl/F6ti3yQRt5CxcrPE7
28. ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ (อ.กฤษฏาถ่ายภาพ) 23 พฤจิกายน 2561 https://photos.app.goo.gl/PjJwFm6KPNTpKo5k9
29. ติวเข้มทบทวนการสอบธรรมะศึกษาตรี 27 พฤศจิกายน 2561 https://photos.app.goo.gl/hLjaUCqDtGNxducv9
30. เลี้ยงส่งคุณครู (ร้านอาหารพูนวิไล)
กิจกรรมอำลานักเรียน (หน้าเสาธง)
 27-28 พฤศจิกายน 2561 https://photos.app.goo.gl/T7mnykj21Z4bFDbL6
https://photos.app.goo.gl/RXyPpcrS2z5FW3F86
31.  สอบธรรมะ(ตรี โท เอก)  29 พศจิกายน 2561 https://photos.app.goo.gl/ugPNThE7Gaekc3qN8
32. ส่งครูดารินทร์ มณีศรี จ.กาฬสินธุ์  30 พฤศจิกายน 2561 https://photos.app.goo.gl/CuRWnn2s2MLy3cuy7
33. สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 15 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/RBmcGAGnkPASQikK8
34. งานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่สมนวล ศรีเจริญ 16 ธันวาคม 2561  https://photos.app.goo.gl/J3RHaF6rgMjXwEtM6
35. ผอ.เขตเยี่ยมทีมวิ่ง 31 ขา โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 21 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/pU9DSF6rLZm2xA2f7
36. แข่งขันวิ่ง 31 ขาสามัคคี ครั้งที่ 14 จ.ขอนแก่น  22 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/WkJPcZ5tDPCKkJYn8
https://photos.app.goo.gl/QwiXowaVijDFuXkcA
37.   กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า2561-ต้อนรับปีใหม่2562 28 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/fxYX7FA3PzQAnEcN6
38. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ค่ายจิรนนท์
(01-กล้องดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์)
(02-กล้องโรงเรียน-อ.กฤษฏาถ่ายภาพ)
4 ธันวาคม 2562 https://photos.app.goo.gl/fGwcKWMbGsRSY4K7A
https://photos.app.goo.gl/Jubv4NmqCGYQyJJL6
39. รับทุนต้นกล้าของพ่อ 9 มกราคม 2562 https://photos.app.goo.gl/7oBJFXUN9guvJWgv6
40. ทหารพันธุ์ดี  (สาธิตการทำปุ๋ย)-อ.กฤษฏา ถ่ายภาพ 4 มกราคม 2562 https://photos.app.goo.gl/mqAasG1K44sgvahD6
41. กิจกรรมวันเด็กแห่ง่ชาติ (ดร.สุวัฒน์-อ.กฤษฏาถ่ายภาพ) 11 มกราคม 2562 https://photos.app.goo.gl/GaJF36ppfNzmQv1v5
42. สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 15 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/RBmcGAGnkPASQikK8
43. งานพระราชทานเพลิงศพแม่สมนวล  ศรีเจริญ 16 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/J3RHaF6rgMjXwEtM6 
44. ภาพกิจกรรมเตรียมงานรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(กล้อง ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์) 
 15 มค.-3 มีค.62 https://photos.app.goo.gl/hHYuMv5wAMSGZLkCA
https://photos.app.goo.gl/E6JMUWt5AgR5fCGP9
https://photos.app.goo.gl/KktsTYM2DkEdYQzL9
45. ภาพกิจกรรมเตรียมงานรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(กล้อง อ.กฤษฏา  มะหันต์) 
 15 ม.ค.-3 มีค.62 https://photos.app.goo.gl/43BtPj5S8t6WDfoc8
https://photos.app.goo.gl/cdoDUvcRd2MNA7ZS8
46. ภาพกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (กล้องอ.บัณฑิต วงศาสนธิ์) ปีการศึกษา 2561  https://photos.app.goo.gl/2fx17YGJ2TaCtua4A
47. แนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพ (กล้อง ดร.สุวัฒน์)  7 กุมภาพันธ์  62  https://photos.app.goo.gl/kRNbJhUas8j74Gi46
48. สอบอ่านเขียน ป.1  13 กุมภาพันธ์ 2562 https://photos.app.goo.gl/akWuYhUbXDdXDuDQ7 
49. ประชุมภาคี 4 ฝ่าย (เรียนฟรี 15 ปี)  11 มีนาคม 2562 https://photos.app.goo.gl/ohD1aStmi76Apj3z5
50. ปัจฉิมนิเทศ ม.3-ล่องแก่ง (กล้องดร.สุวัฒน์) 12-13 มี.ค.62 https://photos.app.goo.gl/xYrgoNzsWPeAVNPc9
51. ปัจฉิมนิเทศ ม.3-ล่องแก่ง (กล้องโรงเรียน) อ.กฤษฎา ถ่ายภาพ  12-13 มี.ค.62 https://photos.app.goo.gl/1ZwrpEgifwwdsUo3A
52. รณรงค์เลือกตั้ง (24 มีนาคม 2562) 15 มีนาคม 2562 https://photos.app.goo.gl/sabCbEjpyNoBQNs18
53. แนะแนวการศึกษาต่อ (สะแกพิทยาคม)  14 มีนาคม 2562 https://photos.app.goo.gl/FwtCnjcRtjnrfsPS6
54. สวดพระอภิธรรมศพแม่ธิดา ทิมาตฤกะ 6 กุมภาพันธ์ 2562 https://photos.app.goo.gl/vGmeSTvagg9bWGzs8
 55. ปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (กล้องดร.สุวัฒน์) 27 มีนาคม 2561  https://photos.app.goo.gl/8RfNPprNjH2AXHwT8
       
Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”