รวมลิงก์ภาพกิจกรรมปีการศึกษา  2560


รื้ออาคารลมโชย (20  เมษายน  2560)
https://photos.app.goo.gl/LoFleXWdhbZP8ft03


ประชุมผู้ปกครองแจกชุดนักเรียน (12 พฤษภาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_djVCODFSXzA2WnM?usp=sharing

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (19 พฤษภาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_TVNhNEdMR3h3Qmc?usp=sharing

เก็บเกี่ยวปอเทือง (23 พฤษภาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_Sk9BUGdpeVY5LVk?usp=sharing

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนแจกกระเป๋า (26 พฤษภาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_clF3MV9qWWRiR0U?usp=sharing

งานณาปนกิจศพแม่ชีปิ่น โยยรัมย์ วัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม(26 พ.ค.60)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_blk4dEpQSXhLdjA?usp=sharing

ผอ.ปฐมนิเทศนักเรียน (30 พฤษภาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_Wk9ub3VOWnVZZDQ?usp=sharing

ค่ายพุทธบุตรอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (21-23 มิย.2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_VlBQRXZMY29OUzg?usp=sharing

เยาวชนทุ่งวังต้านภัยยาเสพติด(26-28มิย.60)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_THZTT2IzZmdrSzQ?usp=sharing

สัปดาห์วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_T0NnSnlpemd4T2c?usp=sharing


นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมจากเขตตรวจราชการที่ 14 (14 กรกฎาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_eXhydUpoZDRZYmc?usp=sharing

วันแม่แห่งชาติ (11 สิงหาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_Z04wUzF2Y09EQjQ?usp=sharing

แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมห้าง Terminal 21 (14-16สค.60)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_OFdfSXhERnNlSEk?usp=sharing


สอบธรรมะตรี (9 พฤศจิกายน  2560)

https://photos.app.goo.gl/l3urXD7szOdHTJXg2
 
กีฬาสีภายใน (ดงแสนตอเกมส์ 60)  10 พ.ย.2560
https://photos.app.goo.gl/vCbpkuBYGfrtR5U22
https://photos.app.goo.gl/OYKljy34YRxuT7E43
https://photos.app.goo.gl/lWOZFnK2SPUByhPx1
https://photos.app.goo.gl/x5TUYFwyOPD3vGf23
https://photos.app.goo.gl/YBnFgDAqsb01we9G2
https://photos.app.goo.gl/T37nJ5IR0XuqZ9iC3

การทดสอบ Pre O-NET  (17  พ.ย.2560)
https://photos.app.goo.gl/JdFHPHxVg0QGnTQ62

เกี่ยวข้าว อ.บัณฑิต วงษาสนธิ์ (17 พ.ย.2560)
https://photos.app.goo.gl/pqqbYVeVNeqbxXs42
https://photos.app.goo.gl/BfxybVXE4wGzV4Jw1

วันมหาธีราชเจ้า (24 พ.ย.2560)
https://photos.app.goo.gl/MXHHgK7k9phvxPlp1

 
วิ่ง 31 ขาสามัคคี ณ จังหวัดร้อยเอ็ด (26 พ.ย.2560)
https://photos.app.goo.gl/ZGy6omROguDMCuIf1

ประชุมผู้ปกครอง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (4 ธ.ค.60)
https://photos.app.goo.gl/X5NpLbJg5G925ZBj2

แข่งขันทักษะทางวิชาการ (ศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 20 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงงานซอฟต์แวร์
https://photos.app.goo.gl/867TecPGC17sTfzB6

มอบรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ภาพปะติด หน้าเสาธง (25  ธันวาคม 2560)
https://photos.app.goo.gl/5VRCXQTnCkWGUgMm2


 มอบรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ทุกกิจกรรมหน้าเสาธง (25  ธันวาคม 2560)
ซานตาคลอสแจกของ (ผอ.รังสิวุฒิ)
https://photos.app.goo.gl/5VRCXQTnCkWGUgMm2

กิจกรรมต้อนรับคุณครูคนใหม่ (ครูสุธิดา อานไธสง, ครูอรนุช  ชัญถาวร และคุณครูจ๋อมแจ๋ม)
3 มกราคม 2561
https://photos.app.goo.gl/y6SE66sncpiQtTxZ9ต้อนรับคุณครูคนใหม่ (คุณครูสุธิดา  อานไธสง)  5 มกราคม 2561
https://photos.app.goo.gl/YbruYVkLlVfLfmbZ2
https://photos.app.goo.gl/lYBtJSdGS2ZBSi0y1

ประเมินโครงการอาหารกลางวันต้นแบบ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(25 มกราคม  2561)
https://photos.app.goo.gl/4TWOMGyIw1wqst8F3.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อนุบาลสตึก เยี่ยมชมโรงเรียนวิถีพุทธ (26 มค.61)
https://photos.app.goo.gl/FtPngr2DzljVbfJp1


งานพระราชเพลิงศพ หลวงพ่อพจน์ วัดบ้านกอก (5 กุมภาพันธ์ 2561)
 
https://photos.app.goo.gl/6H8hC0qiMVjjQ5oJ3
https://photos.app.goo.gl/pBKSt04UMp7x1v1H3


เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ค่ายไพรวิจิตร (7-8 ก.พ.2561)
https://photos.app.goo.gl/96DrZYUN3kH3qchl1
https://photos.app.goo.gl/RG2CIe49aTUuf0gD3
https://photos.app.goo.gl/96DrZYUN3kH3qchl1 

โรงเรียนบ้านหนองม่วง เยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ (14 กุมภาพันธ์ 2561)
https://photos.app.goo.gl/K3tWbUKSWE8hJDG93

งานศพครูนภัทร (เกรียงศักดิ์  แต้มสีคราม)  19-21 กุมภาพันธ์  2561
https://photos.app.goo.gl/VBs02ZKanIEsTJ0m2
https://photos.app.goo.gl/zm2MLOHzcP1QwReV2
https://photos.app.goo.gl/nUImDGcg06aT6de92

รับโล่ รางวัลเกียรติบัตร จาก ผอ.เขต 4 ศักดา จันทร์ฝอย
https://photos.app.goo.gl/Qle4UKoNJzHdkJ103
(13  กุมภาพันธ์ 2561)

 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านช้าง (2 มีนาคม 2561)
https://photos.app.goo.gl/x91ZKcuSttnpQCWX2

วันมาฆบูชา พุทธาลัย ( 28 กุมภาพันธ์ 2561)
https://photos.app.goo.gl/OWZUzsLMC4MaRx8q2

การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง (12 มีนาคม  2561)
https://photos.app.goo.gl/MqQFvnpmtgd0XxQh1

เยี่ยมบ้านวาตภัยเด็ก และร.ร.บ้านโคกอะโตด (14 มีนาคม  2561)
https://photos.app.goo.gl/9DLpwltj0dMAiWdK2

ปัจฉิมนักเรียนชั้น ม.3 (28 มีนาคม 2561)
https://photos.app.goo.gl/giCWfPpAPDbKXdcL6

รับโล่ เกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านอนุสรณ์  แก้วกังวาล
(กิจกรรมภาพปะติด ผอ. อ.ทวี และนักเรียน)  - 29  มีนาคม  2561
https://photos.app.goo.gl/OhR5T9lJOmuWCrOQ2

งานนมัสการหลวงพ่อใหญ๋ดงแสนตอ (13 เมษายน  2561)
https://photos.app.goo.gl/vcxxzvGUV5DZW98i1

ยกยอดฉัตรพระพรหม วัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม บ้านสะแกน้อย (ดารา ออแจ้าการะเกด  เบลล่า ญานี) 16  เมษายน  2561
https://photos.app.goo.gl/OeydaOjcAj6x84JJ3

วิ่งมินิมาราธอน สพป.บร.4  (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)  22 เมษายน 2561
https://photos.app.goo.gl/zlYEpmatSsCvTCzQ2

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน แจกอุปกรณ์การเรียน (11 พฤษภาคม  2561)
https://photos.app.goo.gl/YFXS8TdsLSGLl0i12

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  (23 พฤษภาคม 2561)
https://photos.app.goo.gl/5rYzMh0MgxpR4HhS2

ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น ผอ.โรงเรียนพบนักเรียน (25 พฤษภาคม 2561)
https://photos.app.goo.gl/FMi2JQCqlqvPtJcn2

ผอ.เขตพบเพื่อนครู ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสตึก (25  พฤษภาคม 2561)
https://photos.app.goo.gl/APN6J1sjgfkA8WMp2
https://photos.app.goo.gl/qUXfkQd1HZpSVxR53
https://photos.app.goo.gl/IVhGZtuJXD3IHrfS2

กิจกรรมวันวิสาขบูชา  (28 พฤษภาคม  2561)
https://photos.app.goo.gl/y6SE66sncpiQtTxZ9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”