ภูสง แดนธรรมะ .....พุทธอุทยาน ต.บุ่งคล้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร วัดภูสูงตั้งอยู่เชิงเขา ที่สร้างวัดเพื่อรักษาป่าต้นน้ำ ในอดีตเป็นพื้นที่สีแดง การเดินทางขึ้นไปค่อนข้างลำบาก ถนนลาดยางแคบ ๆ คดเคี้ยวไปตามสันเขา ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร จุดสูงสุดเป็นวัดภูสูง มีพระสงฆ์จำพรรษา จำนวน 8 รูป มองเห็นอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัวอยู่เป็นฉากหลัง เที่ยวได้ทั้งปี จุดเด่นของวัดภูสูง ก็คือ พระใหญ่ พระพุทธรูปเนื้อสีขาวนวลองค์ใหญ่ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนยอดภูเขา (ภูเขาลูกโดด จำนวน 2 ลูก) เป็นวัดสาขาวัดวังน้ำทิพย์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน อากาศเย็นสบายตลอดปี มีจุดชมวิวที่สวยงาม....การเดินทางขึ้นไปค่อนข้างลำบากมาก ...(22/มิ.ย./2560)

ข่าว/ภาพ : ดร.เซราะกรา

 
     

 

 

 

 

 

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”