..ท่ามกลางตอไม้นับแสน ๆ ตอ มีการค้นพบพระพุทธรูปปางมารวิชัย บนแห่นหินทรายพิงกับต้นมะค่าแต้ ...ที่เปล่งแสงประกาย 
เจิดจ้า บนโนนดินสูงของเก่าทวาราวดี...เป็นที่มาของประวัติหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำทิศบูรพา 
ของจังหวัดบุรีรัมย์ คนที่มาดำรงตำแหน่งในจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องมาเคารพสักการะ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล..."


 

วันนี้(15 ตุลาคม 2561) เวลา 17.00 น. นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธีปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านคุ้มบ้านต่ำ หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอสตึกและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พี่น้องประชาชนในชุมชนบ้านทุ่งวัง ม.1, ม.3 ม.15และ ชุมชนหนองเกาะน้อย ม.12 ณ ลานวัฒนธรรมของหมู่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ ได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน


อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พิจารณาจัดเลือกบ้านคุ้มบ้านต่ำ หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านในเป้าหมายใน
การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ของชุมชน ที่มีอัตลักษณ์ทางด้านภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อของชุมชน ตลอดจนโบราณวัตถุที่ยังคงเหลือร่องรอยในอดีตที่บ่งบอกถึง ชุมชนโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรือง โดยมีหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอพระพุทธรูปประจำทิศบูรพา จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านคุ้มบ้านต่ำ ม.ที่ 3 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เดิมเป็นชุมชนบ้านทุ่งวัง หมูที่ 1 ต่อมาได้แยกการปกครองเป็นบ้านคุ้มบ้านต่ำหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งวัง และเมื่อมีการแบ่งเขตการปกครองระดับตำบลโดยแยกตั้งตำบลกระสังขึ้น บ้านคุ้มบ้านต่ำ เปลี่ยนมาเป็นหมู่ที่ 3 สาเหตุที่ "คุ้มบ้านต่ำ" เนื่องจากทำเลที่ตั้งของชุมชนพื้นที่ต่ำกว่าโนนดินสูงทั้ง 7 เนินบริเวณบ้านทุ่งวังนั่นเอง

 


กิจกรรมการดำเนินการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี, การอบรมให้ความรู้แก่มัคคุเทศก์ในการบรรยายเล่าเรื่องให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว, การจัดทำแผน/โปรแกรมการท่องเที่ยวให้เลือกตามความสนใจ ,การพัฒนาด้านกายภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งเช็คอิน ถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวและป้ายประชาสัมพันธ์ชุมชน ,การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและของที่ระลึก เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว,การพัฒนา
อาหารพื้นบ้านเพื่อบริการนักท่องเที่ยว

 

 

กิจกรรมการบริการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประกอบด้วย กิจกรรมบริการนักท่องเที่ยวกราบนมัสการ "หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ" พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำทิศบูรพา จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่วัดโนนสูงทุ่งสว่าง, การเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ การเลี้ยงจิ้งหรีด, ฐานการทำพัดใบตาล, ฐานการทำแหนมหมู, ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ, ร่วมรับประทานอาหารเย็น ซึ่งเป็นอาหาร พื้นบ้านเพื่อบริการนักท่องเที่ยว และชมการแสดงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยเขมร รุ่งเช้าร่วมทำบุญตักบาตรที่สะพานนาคราช  

 

นักท่องเที่ยวสามารถมาเช็คอิน เพื่อส่งทางไลน์ เฟสบุ้ค แชร์ผ่านสื่อโลกออนไลน์...รับประทานอาหารพื้นบ้านอร่อย น้ำพริกจรั๊วะโดง (น้ำพริกกะทิ) ต้มยำไก่บ้านสามรส แกงเปอะหน่อไม้ ไข่เจียวสมุนไพร (อัญชัญ) และของหวาน นารีจำศีล (กล้วยบวชชี) พร้อมกับบริการที่พักโฮมสเตย์จำนวน 5 หลัง....การเดินทางสะดวก เริ่มจากสนามบินพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ตามถนนสี่ เลนบุรีรัมย์-บรบือ ถึงสี่แยกอำเภอสตึก เลี้ยวขวาไปตามถนนโยธาธิการ (ทางหลวงชนบท) สตึก-โนนจำปา ระยะทาง 16 กิโลเมตร จะพบป้ายสี่แยกเลี้ยวขวาผ่านบ้านตาลอง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (แวะชมก่อน) จะถึงชุมชนทุ่งวัง เมืองโบราณสมัยทวารวดี และถ่ายภาพที่จุดเช็คอิน ก่อนเดินทางขึ้นไปนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ตามลำดับ...

 

 
     

ข่าว/ภาพ ; ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ข้อมูล ; เอกสารพิธีกล่าวเปิด
ลิงก์ ; https://photos.app.goo.gl/rRS4smRaKuf27QmF7

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดและงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”