โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พิจารณาจัดเลือกบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 7 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านในเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ของชุมชน ที่มีอัตลักษณ์ทางด้านภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อของชุมชน ภายใต้คำขวัญ

 

"  พระพุทธรักษาประชาอีสาน   พระประธานในโบสถ์หลวง

แข่งเรือยาว ข้าวอินทรีย์    ประเพณีบุญเผวด เทศน์มหาชาติ

  หาดทรายงามล้ำค่า     
เลี้ยงปลาในกระชัง "

 

        ชุมชนบ้านท่าเรือ ก่อตั้งมานานไม่น้อยกว่า 200 ปี แรกเริ่มเดิมที คนบ้านพลับ ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียง มาตั้งถิ่นฐานอยู่แต่ก่อน ก็อาศัยอยู่ไม่ได้ในสมัยนั้น ด้วยมีคาถาอาคม สีสางนางไม้แรง (คลัง) เมื่ออาศัยอยู่ไม่ได้ ก็เดินทางกลับถิ่นเดิม ต่อมามีคนจากทางบ้านทัพกระบือ จังหวัดสุรินทร์และอำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด มาตั้งถิ่นฐานริมฝั่งแม่น้ำมูล  โดยแบ่งออกเป็นสองคุ้ม คือคุ้มไทยเขมรและคุ้มไทยลาว  สาเหตุที่ได้ชื่อว่า "ท่าเรือ" นั้นในสมัยก่อนนั้นมีคนจีนล่องเรือมาค้าขายตามลำน้ำมูล บริเวณจุดดังกล่าว นำน้ำมูลมีขนาดกว้าง สามารถจอดเรือหลบน้ำเชี่ยวได้ จึงจอดซ่อมเรือและขายสินค้า จึงเป็นที่มาของคำว่า "ท่าเรือ"  ต่อมามีคนจีนได้มาตั้งรกรากอยู่ในบริวเณดังกล่าว ด้วยสภาพที่เป็นนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตร (ทำนา) สามารถผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ ทำนาปรังได้ครบทุกพื้นที่รอบ ๆ หมู่บ้าน นอกจากนี้ชุมชน ยังมีอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง ปลูกพืชระยะสั้น และงานด้านหัตถกรรมต่าง ๆ หมู่บ้านท่าเรือจึงเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง อบอุ่น สามัคคี พึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเองได้ ดำรงวิถีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

       กิจกรรมการดำเนินการประกอบด้วย 1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 2) อบรมให้ความรู้แก่มัคคุเทศก์ในการบรรยายเล่าเรื่องให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 3) จัดทำแผน/โปรแกรมการท่องเที่ยวให้เลือกตามความสนใจ 4) พัฒนาด้านกายภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งเช็คอิน ถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวและป้ายประชาสัมพันธ์ชุมชน 5) พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและของที่ระลึก เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว   6) พัฒนาอาหารพื้นบ้านเพื่อบริการนักท่องเที่ยว  7) พัฒนาชุดการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว  8) พัฒนาการบริหารด้านที่พัก/โฮมสเตย์ สำหรับนักท่องเที่ยว  

    กิจกรรมการบริการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประกอบด้วย ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้จำนวน 7 ฐาน ดังนี้
         1) ฐานไหว้สักการะหลวพ่ออินทร์แปลง
         2) ฐานการเรียนรู้การทำปลาส้ม
         3) ฐานการเรียนรู้การทอและแปรรูปเสื่อกก
         4) ฐานการเรียนรู้การทำตุ๊กตาไหมพรม
         5) ฐานการเรียนรู้การตัดเย็บเสื้อผ้า
         6) ฐานการเรียนรู้การทอผ้าไหม
         7) ฐานการเรียนรู้การจักสาน

          และฐานเรียนรู้อื่น ๆ อาทิ ปั่นจักรยานริมสองฝั่งแม่น้ำมูล นวดประคบสมุนไพร สัมผัสวิถีชีวิตการเลียงปลาในกระชัง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม พิธีบายศรีสู่ขวัญ การแสดงวัฒนธรรมของชุมชน พักค้างคืนที่โฮมเสตย์และทำบุญตักบาตรในตอนเช้า../

 

         การเดินทางมายังบ้านท่าเรือ ม.7 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ มีหลายเส้นทาง เริ่มต้นเส้นทางจาก จากสี่แยกไฟแดงอ.สตึก ไปตามถนนสายทางหลวงพัฒนาชนบท (ทางไปหมู่บ้านช้างตากลาง) ผ่านวัดประชาบูรณะ บ้านยางน้ำใส บ้านสะแก บ้านมะพริก บ้านมะงา ถึงสี่แยกให้เลี้ยวซ้ายไปจนถึงบ้านท่าเรือระยะทาง 12 กิโลเมตร ถึงจุดเช็คอิน และเส้นทางที่สอง จุดเริ่มต้นจากอ.ชุมพลบุรี ตามเส้นทางหมายเลข 2081 ระยะทาง 7 กิโลเมตร ข้ามสะพานแม่น้ำมูล ก็จะถึงจุดเช็คอินตามลำดับ

         เชิญนักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีิวิตชาวท่าเรือ ล่องเรือในแม่น้ำมูล ให้อาหารปลาในกระชัง ปั่นจักรยานรอบๆ แม่น้ำมูล รับประทานอาหารรสชาติอร่อย เป็นอาหารพื้นบ้านเพื่อบริการนักท่องเที่ยว (อาหารคาว 4 อย่าง ของหวาน 1 อย่าง) ประกอบด้วยลาบกระดังงาลนไฟ (ลาบเห็ดยูคา) แกงสาวนาราลงวารี (แกงไก่ขนุน) ลาบหนุมานคลุุกฝุ่น (ลาบปลาดุก) ปลาส้มทอด แกงขวัญใจบ้านนา (แกงไก่ใส่หยวกกล้วย) และขนมดอกกระเจียวบ้านเช้า (ข้าวต้มดัง) ของหวาน มันแซง (มันนก) ใส่บัวลอย การแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว จำนวน 1 ชุดการแสดง(เรือมอันเร)  มีบริการด้านที่พัก/โฮมสเตย์ สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 5 หลัง...ติดต่อผู้ใหญ่สมโภชน์ สกุลทอง ได้ตลอดเวลา โทร.08-5207-9215

 

 

*****************
ข่าว/ภาพ ; ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ข้อมูล ; เอกสารพิธีกล่าวเปิด
ลิงก์ ; https://photos.app.goo.gl/zSDntWUqFAynf4FY8 

 

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีบ้านท่าเรือ

 

 

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”