นายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 

     บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 8 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็น 1 ใน 6 ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านในโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ตั้งของชุมชนห่างจากอำเภอตึก  30 กิโลเมตร  ชุมชนตั้งอยู่ริมฝั่งลำชี ซึ่งแบ่งเขตแดนระหว่างอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กับอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  มีระบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ 3 ชนเผ่า (ไทย-ลาว, ไทย-เขมร และไทย-กูย)ที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งกุดหนองยาวและริมฝั่งลำชี มาเป็นเวลานาน โดยพ่อใหญ่กัญญา-คุณยายทองใบ ได้เดินทางโดยเกวียนเป็นพาหนะจากป่าดงใหญ่มาตั้งรกรากที่นี่...พบชัยภูมิที่ดีมีต้นจำปาสองต้นเป็นจุดที่ผู้คนรุ่นหลังได้มาตั้งบ้านอาศัยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีระบบนิเวศหนองยาว ซึ่งเป็นลำน้ำชีที่เป็นทิศทางเดิมของลำน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ รอบข้างมีป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพด้วยพรรณไม้ของป่าดิบแล้งริมฝั่งแม่น้ำ

 

        ต่อมาการคมนาคมสะดวกมีการตัดถนนเส้นทางหมายเลข 2378 และหมายเลข 5025 ผ่านหมู่บ้าน ตามลำดับ....ชุมชนเกิดการพัฒนามาตามลำดับ โดยการพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง รวมกลุ่มภายใต้การขับเคลื่อนน้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินวิถีชีวิตประจำวัน เกิดการสร้างงาน รายได้และอาชีพ...มีฐานการเรียนรู้ในชุมชน ประกอบด้วย 1) ฐานการเรียนรู้การแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 2)ฐานการเรียนรู้ทอผ้าไหมพื้นเมือง 2) ฐานการเรียนรู้การทอเสื่อกก 3) ฐานการเรียนรู้การจักสาน 4) ฐานการเรียนรู้แปรรูปปลาส้ม และ 5) ฐานสะพานไม้ไผ่รวมใจ (หนองยาว)... และชมวิถีวัฒนธรรม 3 ชนเผ่า...รำเซิ้งกลองยาวและทำบุญตักบาตรที่วัดธาตุโนนจำปา ดังคำขวัญ

 

              " โนนจำปามีทรายหาด องค์พระธาตุพันปี
                    มีน้ำชีไหลผ่าน หมู่บ้านมีหนองยาว ชุมชนส่วยลาวเขมร"

      พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีได้รับเกียรติจาก นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้สื่อข่าว นักท่องเที่ยว พี่น้องประชาชนชาวตำบลชุมแสงร่วมงานในครั้งนี้ 


       เรียนเชิญนักท่องเที่ยวมาเช็คอิน โพสต์ แชร์ ผ่านสื่อโลกออนไลน์...รับประทานอาหารอร่อย ต้มไก่ใส่ใบชะมวง แกงหน่อไม้ใส่เห็ด (ไข่มดแดง) แกงใบขี้เหล็กใส่หอยขม ปิ้งปลาส้มลำชี และของหวานกล้วยบวชชีใบเตย..ล่องเรือลำน้ำชี ชมสถานีเขื่อนยาง....พร้อมกับบริการที่พักโฮมสเตย์จำนวน 5 หลัง....การเดินทางสะดวก เริ่มจากสนามบินพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ตามถนนสี่เลนบุรีรัมย์-บรบือ ก่อนถึงอำเภอสตึก เลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลข 2378 สุดเขตอำเภอสตึก จะพบป้ายสี่แยก จุดเช็คอิน บ้านโนนจำปา...โดยผู้ใหญ่ทรัพย์เจริญ เวียงนนท์ และชาวบ้านยินดีต้อนรับทุกท่าน....โทร.08-0166-1488

 

ผู้ใหญ่ทรัพย์เจริญ เวียงนนท์ กล่าวรายงาน

 

 

 

 

ผู้เขียน/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ลิงก์ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/hfhpfSbbSPQcBprA9

 

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”