ด้วยในห้วงนี้ได้ตรวจพบช้างป่าออกมาหากินในทุ่งหญ้าบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าเขากระป็อด (ด้านทิศตะวันตกบ้านโคกเพชร) ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2561 มีจำนวนมากกว่า 60 ตัว และได้ตรวจพบว่ามีช้างป่าอีกหลายกลุ่มที่ออกมาทำลายทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง
ชุดที่ 1 เฝ้าระวังบริเวณบ้านหนองเสม็ด บ้านโคกเพชร มอบให้นายจำรัจ พงษ์วิชัย หมายเลขโทรศัพท์ 083-3392053
ชุดที่ 2 เฝ้าระวังบ้านคลองหิน บ้านคลองโป่ง มอบให้นายอุบล ล้อประโคน หมายเลขโทรศัพท์ 098-4200902
ชุดที่ 3 บ้านหนองบอน บ้านฐานเจ้าป่า มอบให้นายมานพ สอนรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 064-4257204
ชุดที่ 4 โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ มอบให้นายสุมน จันทศร หมายเลขโทรศัพท์ 082-1464598
***** ขอความร่วมมือแจ้งราษฎรในพื้นที่ไม่ควรเข้าไปในพื้นที่ป่าโดยเด็ดขาด และหากพบช้างป่าในพื้นที่ทำกิน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมและประสานชุดเผ้าระวังช้างป่าด้วย
 
  ข้อมูล :  ข่าว/ภาพ  Facebook  @เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์   5 พฤษภาคม  2561  

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”