สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนในสังกัด ภายใต้คำขวัญ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ระดับชาติ ณ จังหวัศรีสะเกษ "เด็กอีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เลิศล้ำรอบรู้ ก้าวสู่สากล"
+ + + + + + + + + + + + +

วันนี้ (14 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดในพิธีเปิดงาน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายอุทยาน ปิตามาตา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง นักเรียนในสังกัด โดยมีวัตถประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านศิลปหัตถกรรม สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค (ระดับชาติ) ต่อไป


การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในปีนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 192 โรง 1 สาขาและโรงเรียนเอกชน 5 โรง รวมทั้งสิ้น 198 โรง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 3,000 คน ครูที่ปรึกษาและกรรมการตัดสิน 1,500 คน (โดยประมาณ)ณ สถานศึกษาในอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ร.ร.อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล), ร.ร.ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์, ร.ร.วัดหงษ์, รร.ชุมชนบ้านหายโศก, ร .ร.วัดโพธิ์, รร.พุทไธสง (สพม.32) และ ร.ร.อนุบาลทรัพย์ปัญญา (ศธจ.บุรีรัมย์) โดยพิธีเปิดเป็นการแสดงวงดนตรีจากโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่เป็นสถานที่แข่งขันและผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้มีการวางแผนกลยุทธ์บริหารจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพหลายรูปแบบมาโดยตลอด ทำให้เกิดภาพของความสำเร็จ นอกเหนือจากการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ยังสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่โรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม ทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านศึกษาสู่สาธารณชนและเป็นตัวแทนในระดับเขต ไปแข่งขันในระดับภาค (ชาติ) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ต่อไป

+ + + + + + + + + + + +

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ภาพพิธีเปิดงาน
ลิงก์ : https://photos.app.goo.gl/FJeLtC6c1CPKUxVp9

 
   ลิงก์อัลบั้มภาพ

สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง : https://photos.app.goo.gl/TM3TQ5QZgzvGK9ka7
สนามแข่งขันโรงเรียนวัดหงษ์ : https://photos.app.goo.gl/x6QU6EnUuQ2xFjev9
สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา : https://photos.app.goo.gl/ySSZbDzFrYPgSTM86
สนามแข่งขันโรงเรียนตงสิริราษฏร์อนุสรณ์ : https://photos.app.goo.gl/sBHbKx4cM33mnzubA
สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก : https://photos.app.goo.gl/5dcGqbhcg6E2dZ6d8
สนามแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์ : https://photos.app.goo.gl/izGkycVbLciZ7FUA9