(4 พฤศจิกายน 2561) เวลา 17.15 น. พิธีปิดมหกรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 ณ ลานวัฒนธรรม ริมฝั่งแม่น้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจากนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึกและหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่น โดยนางวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ นายกเทศมนตรีตำบลสตึก กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน

การจัดงานมหกรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม เพื่อจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมทางสายน้ำของท้องถิ่น ประกอบด้วย การขับร้องสรภัญญะ การประกวดนายท้ายเรือ ธิดาแม่ย่านาง ธิดาแม่ย่านางจำแลง (สาวประเภทสอง) การเต้นแดนซ์เซอร์ประกอบเพลง และแข่งขันเรือยาวระหว่างวันที่ 3-4 พ.ย. 2561 จำนวนเรือทั้ง 3 ประเภท (เรือไม้ ก / เรือไม้ ข และเรือท้องถิ่น) ที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 28 ลำ ฝีพายจำนวน 2,500 คน มีประชาชนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวันละประมาณ 100,000 คน

สำหรับถ้วยและเงินรางวัลในปีนี้ ชนะเลิศเรือประเภทไม้ ก รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมเงินรางวัล ชนะเลิศประเภทเรือไม้ ข รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชนะเลิศเรือท้องถิ่นรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้การดำเนินการจัดงานมหกรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ในปีนี้สำรวจลุล่วงไปด้วยดี พบกันใหม่ปีหน้า 2562 ณ ลำน้ำมูล...แข่งเรือเซราะกราว...สนามแข่งเรือยาวสวยงามที่สุดในประเทศไทย ได้มาตรฐานสากล...

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ลิงก์ภาพกิจกรรม :  https://photos.app.goo.gl/6w2PKpsTVD4oP7t26