วันนี้ (24 ตุลาคม 2561) เวลา 14.00 น. นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในว้นคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2561) และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 23 ตุลาคม 2561) ณ บริเวณลานเทศบาลตำบลศรีสตึก (บ้านหนองเกาะ) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวส่วนราชการ องค์กรเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นการรวมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วน ร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนสมัครสมานสามัคคี มีความสุข ประเทศชาติมีความมั่นคง และยั่งยืนในส่วนของอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 อำเภอสตึก และทุกภาคส่วน ได้จัดกิจกรรมรวมรวมพลังความสามัคคี โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย" กิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ โดยมีข้าราชการ ส่วนราชการทุกแห่ง ประชาชนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 1500 คน

โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 13.30 น. ข้าราชการพ่อค้าประชาชน จิตอาสาที่มาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันลานหน้าสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
เวลา 13.35 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เข้าประจำที่ เพื่อรับฟังคำชี้แจงและซ้กซ้อมการปฏิบัติ"
เวลา 14.00 น. นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- พิธีกรเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ขึ้นสู่เวที
- ประธานในพิธีขึ้นสู่เวที ทำพิธีถวายความเคารพ (วันทยหัตถ์) หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ
- ประธานกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
- ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีนั่งลงโดยคุกเข่าทั้งสองข้าง ยกตัวสูงและกำมือขวา แนบหน้าอกข้างซ้ายกล่าวคำว่า "เราทำความดี" พร้อมกัน 3 ครั้ง เมื่อกล่าวเสร็จ จะกล่าวคำว่า "เฮ้" พร้อมกัน
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเขตรับผดชอบ ทำความสะอาด จำนวน 5 จุดดังนี้ จุดที่ 1) เทศบาลตำบลศรีสตึก จุดที่ 2) วัดบ้านหนองเกาะฯ จุดที่ 3) ถนนรอบหมู่บ้าน จุดที่ 4 )โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และจุดที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) จนเสร็จภารกิจตามที่รับได้มอบหมาย
-------------------------------------
ข้อมูล/ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
ภาพ ; ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ลิงก์ภาพ : https://photos.app.goo.gl/A6P9R6KKwTiXs2q99

 
     

 

 

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”