องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วกับเทศบาลตำบลสตึก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวงานมหกรรมแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 ณ ลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำมูล เพื่อทำพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อวังกรูดของชาวเรือท้องถิ่น
 

วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) เวลา 18.00 น. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ รองนายก อบจ.บุรีรัมย์ อดีต ส.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานดำเนินการจัดงานแข่งขันฯ พร้อมด้วยนายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก นางวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ นายกเทศมนตรีตำบลสตึก หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการดำเนินการจัดงานแข่งขันเรือยาว จังหวัดบุรีรัมย์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 ได้จัดพิธีแถลงข่าวงานมหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ ณ ณ ลานวัฒนธรรม ริมฝั่งแม่น้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนราชการทุกภาคส่วนในระด้บจังหวัด อำเภอ เทศบาลอบต. องค์กร ชุมชน พ่อค้าประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย          งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดขึ้นที่ลำน้ำมูล บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ในอดีตของการแข่งขันเรือยาว ระยะเริ่มแรกของการแข่งขันจะเป็นประเพณีเทศกาลของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำมูล ซึ่งในฤดูน้ำหลาก จะนำเรือซึ่งเป็นพาหนะสัญจรและเป็นพาหนะในการหาปลา มาทำการแข่งขันเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพันกับสายน้ำแห่งวิถีชีวิต และเป็นการบวงสรวงหลวงพ่ออุดม เจ้าพ่อวังกรูดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องริมสองฝั่งลำน้ำมูลนับถือ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2480 จนถึงปัจจุบัน การแข่งขันเรือยาวในลำน้ำมูล แบ่งออกเป็น 3 ยุค ยุคที่ 1 ยุค "เริ่มแรกหรือก่อตั้ง" เริ่มแข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ.2480-2519 เรือที่ใช้แข่งขันเป็นเรือที่ใช้สัญจรไปมา มีการขุดและพัฒนาเรือแข่งขันให้มีความยาวมากขึ้น ยุคที่ 2 ยุค "โลหะ" ประมาณปี พ.ศ.2520 นายสุชาติ รัมมะรัตน์ นายอำเภอสตึก ให้ชาวบ้านต่อเรือโลหะ ฝีพายไม่เกิน 36 คน และในปี พ.ศ.2529 ใช้ชื่อว่าศึกชิงจ้าวยุทธจักรลำน้ำมูล นอกจากประเพณีแข่งขันเรือยาว ดังกล่าวแล้ว ทางคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบร่วมกันให้จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นอีกคือ การแข่งขันช้างว่ายน้ำ ประกวดกองเชียร์ทีมเรือต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน และ ยุคที่ 3 ยุค "ปัจจุบัน" ตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา มีการเชิญเรือไม้ขนาดกลาง ไม่เกิน 40 พาย เรือไม้ขนาดใหญ่ไม่เกิน 55 ฝีพาย จากจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขัน

          อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในปัจจุบัน เป็นอำเภอขนาดใหญ่ ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อรองรับเมืองด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา ที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ อยู่อาศัยร่วมกัน " บุรีรัมย์สันติสุขบนความพอเพียง ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1" ได้เข้ามาอาศัยร่มพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน ในอดีตเรียกชื่อหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำมูลว่า เซราะตึก (เซราะ แปลว่า หมุ่บ้าน ส่วนคำว่าตึก แปลว่าน้ำ หรือตาถึก ซึ่งเป็นนายด่าน) และได้กลายเป็นคนไทยโดยมีหลวงอุดม เป็นหัวหน้าคณะที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล เป็นหัวหน้าปกครองดูแลทุกข์สุขของราษฏร จนเป็นที่นับถือ จนถึงวาระที่ท่านเสียชีวิต ศาลหลวงพ่ออุดม ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับศาลเจ้าพ่อวังกรูด เป็นที่เคารพนับถือของชาวเรือที่สัญจนผ่านไปมา

 

 

          พิธีบวงสรวงของชาวเรือและการแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ ลานวัฒนธรรม (สวนเฉลิมพระเกียรติฯ) ริมฝั่งลำน้ำมูล ประจำปี 2561 โดย ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาเจ้าพ่อวังกรูด อ่านโองการ (นายรังสิกร ทิมาตฤกะ) พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ การแสดงกันตรึมพื้นเมืองของชาวไทยเขมร ศิลปินพื้นบ้าน และขบวนช้างแสนรู้ จำนวน 10 เชือก และเรือท้องถิ่น จำนวน 16 ลำ เข้าร่วมพิธี สองฝั่งแม่น้ำมูลประดับด้วยตะเกียงที่ส่งสว่างทั่วคุ้งแม่น้ำมูลที่มีทีมเรือท้องถิ่นลอยลำเพื่อร่วมพิธี... ในโอกาสเดียวกันประธานในพิธีและคณะได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เป็นอันเสร็จพิธี

          กิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของงานมหกรรมปีนี้คือ การแข่งขันช้างว่ายน้ำข้ามลำน้ำมูล ระหว่างช้างจังหวัดสุรินทร์และช้างจังหวัดบุรีรัมย์ ในอดีตที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่ดังกล่าวบริเวณนิเวศวิทยาลุ่มน้ำมูลตอนกลาง เป็นแหล่งที่ชาวกูยอะจีง หรือเรียกกันว่า กุยเลี้ยงช้างทีอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมาหลายพันปี ก่อนอาณาจักรเจนละ (ขอมโบราณ) ความผูกพันระหว่างคนและช้างสืบสานวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบัน กลายเป็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่โดดเด่น ในพื้นที่อำเภอสตึก มีชาวกูยอะจีง (กูยเลี้ยงช้าง) อยู่ในพื้นที่หลายหมู่บ้าน ที่มีจำนวนช้างมากกว่า 240 เชือก

งานมหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม -4 พฤศจิกายน 2561 ภาคกลางคืนจะมีเวทีแสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ การประกวดขับร้องสรภัญญะ การประกวดสาวงามธิดาแม่ย่านาง ,สาวสวยประเภทสอง (ธิดาแม่ย่านางจำแลง) ,หนุ่มหล่อชาวเรือ, การเต้นหางเครื่องประกอบเพลง และสนุกสนานกับวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำคณะใหญ่ตลอดงาน... ชม ชิม ช้อป อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และชมการซ้อมเรือกลางคืนของเรือท้องถิ่น ....อย่าพลาด ชมการแข่งขันเรือยาวรอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561..ชมสนามแข่งขันเรือยาว...ที่กล่าวกันว่าเป็นสนามแข่งเรือที่สวยที่สุดในประเทศไทย.../

 

 

ผู้เขียน : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ประชาสัมพันธ์/ถ่ายภาพ งานมหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ลิงก์ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/jwTbie4npaY8xyGW6

 

ภาพกิจกรรม

 

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”