องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลสตึก จัดงานมหกรรมประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561 ในช่วงภาคกลางคืน ได้จัดกิจกรรมแสดงดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสืบสานให้คงอยู่สืบไปกับ วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ

         โดยในปีนี้มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน 22 ทีม รอบคัดเลือกทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 18 , 19, 22, 24 และรอบชิงชนะเลิศวันที่ 25 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ พระภิกษุ ดังนี้ 1) พระครูปริยัติวีรากร เจ้าอาวาสวัดบ้านดงยายเภา 2) พระครูวิสุทธิสันติธรรม เจ้าอาวาสวัดสุจิตต์ธัมมาราม 3) นางจรรยา กีรตินิตยา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4) นางเลขา สมบัติทิยพ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งวังและ 5) นางประจวบ ปิงกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งวัง


        ผลการแข่งขันประกวด " ขับร้องสรภัญญญะ " นัดชิงชนะเลิศ ประจำปี 2561 ชนะเลิศได้แก่ ทีมคณะปฏิบัติธรรมวัดอิสาณบ้านสะแก ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รองชนะเลิศอันดับ 1(ที่ 2) ทีมเสียงทองหนองตาเพ็ง ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ,รองชนะเลิศอันดับ 2(ที่ 3) ทีมหนุ่มน้อยหลานเจ้าปู่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามวัดบุรีรัมย์ และรางวัลชมเชย ได้แก่

        1. ทีมสนามชัย 4 ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
        2. ทีมเสียงเทพประธานพร ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
        3. ทีมสาวหอมแดง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
        4. ทีมดอกฟ้าเสียงสวรรค์ อำเภอจุตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
        5. ทีมวัดเวฬุวนาราม อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

       กิจกรรมการประกวดแข่งขัน ขับร้องสรภัญญญะ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการแข่งขันทุกปี โดยเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ใช้เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานของการประกวดแข่งขัน ในระดับประเทศ สำ ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันหนึ่งทีม มีตั้งแต่ 8-15 คน เป็นนักเรียนนักศึกษา เยาวชน ประชาชน หรือกลุ่มผู้ขับร้องสรภัญญะจากหมู่บ้านต่าง ๆ โดยไม่กำหนดเพศและอายุ ทั้งนี้เพื่อที่จะอนุรักษ์และคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่งเป็นทำนองสวดฉันท์ แบบสังโยค (สวดเป็นจังหวะหยุดตามรูปประโยคฉันทลักษณ์) และส่วนมากใช้สวดบูชาพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนา เทศบาลตำบลสตึก ได้สืบสานการสวดสรภัญญะ ในงานมหกรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวฯ...ให้คงอยู่ต่อไปในวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ

 


ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนนท์ 
ประชาสัมพันธ์งานแข่งข้นเรือยาวฯ
ลิงก์ภาพ : https://photos.app.goo.gl/1sTiittBPbRoJkdTA

 

ภาพประกอบ

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”