(๔ กันยายน ๒๕๖๒) นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งวัง เดินทางไปส่งนางจุฑารัตน์ ชุ่มสูงเนิน เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กพิการสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนรวม เพื่อดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนอนุบาลหนองหงษ์ อำเภอหนองหงษ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ โดยการต้อนรับของนายสุเวช เณรเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางศึกษาและนักเรียน


นางจุฑารัตน์ ชุ่มสูงเนิน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง วุฒิการศึกษา ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) ที่ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานและตำแหน่ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวที่โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ประมาณ ๕ ปี มีมุ่งมั่นในการทำงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบ
หมายอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ

ในโอกาสเดียวกันทางโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้เยี่ยมชมกิจกรรม โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ประสบผลสำเร็จของโรงเรียน และนายบัณฑิต วงศาสนธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะเดินทางได้กล่าวขอบคุณ ทางโรงเรียนที่ให้การต้อนรับศึกษาดูงานในครั้งนี้ และส่งตัวข้าราชการครูดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองหงษ์ต่อไป......###

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.กฤษฏา มะหันต์
ลิงก์ : https://photos.app.goo.gl/7etWTzFUR7WYdDzT8

 
     

 

 

 

 

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”