โรงเรียนบ้านทุ่งวัง จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ "ทหารพันธุ์ดี" โดยมณฑลทหารบกที่ 26  คัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการ เพื่อที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะชีวิต สามารถนำผลผลิตที่เกิดจากโครงการ บูรณการกับกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน และสามารถนำไปจำหน่ายได้ตลอดปี สร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน

 

 


วันนี้(23 พฤศจิกายน 2561) เวลา 13.00 น. พันเอกสันทัด จันทน์มาลา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ "ทหารพันธุ์ดี" ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวังกล่าวต้อนรับ และ ร้อยตรีวีระ เลยกลาง นายทหารเคลื่อนย้ายพลสำรอง มณฑลทหารบที่ 26 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียน บ้านทุ่งวัง ร่วมในพิธีดังกล่าว

ในปี พุทธศักราช 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จัดตั้ง โครงการทหารพันธุ์ดี ขึ้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพ มีความรู้ความเข้าใจในการปลูกผักปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อบริโภคเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย ของครัวเรือนและสามารถนำไปจำหน่ายสร้างเป็นรายได้เสริม โดยการจัดกิจกรรมให้พลทหารกองประจำการที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการเริ่มต้นโครงการทหารพันธุ์ดี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร ความก้าวหน้าของโครงการตามลำดับและสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก นำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกและราษฏรที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการกับมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก


 

ในปัจจุบันโครงการทหารพันธุ์ดี ได้ดำเนินการติดตามการขยายผลโครงการพลทหารที่ปลดประจำการ ไปยังชุมชนบ้านเกิดของตนเอง เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว จากนั้นได้ขยายผลสู่พื้นที่ บ้านตาลอง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีราษฏรเข้าร่วมโครงการ 24 ราย พระราชทานไก่พื้นเมือง สายพันธุ์ประดู่หางดำและไก่กระดูกดำ

นอกจากนี้ทางณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านทุ่งวังเป็นโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะชีวิต สามารถนำผลผลิตที่เกิดจากโครงการ เพื่อบูรณการกับกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน และสามารถนำไปจำหน่ายได้ตลอดปี สร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน

 

นับเป็นนิมิตหมายอันดี ที่มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกษา ร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้รับพระมหากรุณธิคุณพันธุ์ผักพระราชทานฯ ตามโครงการทหารพันธุ์ดี ในการปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ สามารถผลิตพืชอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง สามารถขยายผลให้กับราษฏรและชุมชนที่สนใจ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสร้างความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป ###

 

ข่าว : สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.กฤษฏา มะหันต์
ข้อมูล : โครงการทหารพันธุ์ดี/อ.บัณฑิต วงศาสนธิ์
ลิงก์ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/F6ti3yQRt5CxcrPE7

 

 


 

  

 

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”