วันนี้(วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานงานพิธีเกษียณอายุราชการ "มุทิตาค้ำคูณ ประถมลุ่มน้ำมูล 2559" ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ชาวเสมา ด้วยหัวใจแห่งศรัทธา เกษียณลาอย่างภาคภูมิ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัดฯ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหงษ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีวาระการรับราชการครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในสิ้นปีงบประมาณ 2559 จำนวน 84 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ฯ 1 คน ผู้อำนวยการกลุ่ม 2 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 6 คน ศึกษานิเทศก์ 4 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค(2) 2 คน ครูสายงานการสอน 64 คนและลูกจ้างประจำ 6 คน

       ขั้นตอนการประกอบพิธี ดังนี้

       - เวลา 09.00 น.พิธีแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณพระครูวิลาศธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอพุทไธสง
       - เวลา 10.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ (ปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน คุณพ่อไหม สอนเพีย)
       - เวลา 11.00 น. พิธีมอบของขวัญที่ระลึก โดยประธานในพิธี นายศักดา จันทร์ฝอยผุ้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และนายสงัด ชนะชัย ผู้อำนวยการ สก.สค.จังหวัดบุรีรัมย์
       เสร็จพิธี รับประทานอาหารร่วมกัน

        ขอขอบคณเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทุกท่านที่ช่วยกันทำงานอย่างดียิ่ง และขอขอบคุณโรงเรียนวัดหงษ์ที่อนุเคราะห์สถานที่การจัดงานในครั้งนี้

 

 

ข่าว : นิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย/อ.หัสดิน เป็นนวล เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมครูไอซีที

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/45qgr

 

 

 

 

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”