วันที่ 3 ธันวาคม 2558  โรงเรียนอมรสิริสามัคคี ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นตัวแทนของอำเภอนาโพธิ์และวัดอมราวาส โดย พระครูอมรบุญวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาโพธิ์ เข้าร่วมโครงการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา โดยมีกิจกรรมการทอดผ้าป่าและสืบสานประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ที่วัดกลาง (พระอารามหลวง)ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ในส่วนของโรงเรียนได้จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน บุญเดือนสาม บุญข้าวจี่ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

 

 

 

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”