รวมภาพกิจกรรมวันครูอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ปี 2559
https://goo.gl/6pr3tZ

 

 

กำหนดการจัดงานวันครูอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

***********************

เวลา 08.30 น.  - คณะกรรมการจัดงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอาวุโสและผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่หอประชุมโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

เวลา 09.00 น.  - ประธานในพิธี (นายวินัย โตเจริญ นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์) เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

                     - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                   - ประธานสงฆ์ให้ศีล/พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                   - ประธานและผู้มีเกียรติ ถวายปิ่นโตและจตุปัจจัยไทยธรรม

                   - ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ่านสารของประธานกรรมการคุรุสภา

                   - ประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์

                   - ครูอาวุโสนอกประจำการ (นายสายพัฒน์ ไทยวิโรจน์) กล่าวนำคำฉันท์

                       (นายอัมพร โพธิ์ชัย) นำเชิญชวนผู้ร่วมพิธีสงบนิ่ง

                   - ครูอาวุโสในประจำการ (นายเสถียร วินไธสง) นำกล่าวคำปฏิญาณตน

                   - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

                   - ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมฯ(ว่าที่ พ.ต.สงวน นนท์ธีระโชติ) กล่าวรายงาน

                   - ประธานในพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติคารวะแสดงมุทิตาจิตแด่ครูอาวุโสมอบเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น/ผู้สนับสนุน แล้วกล่าวคำปราศรัย

                   - ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมฯ มอบของที่ระลึกต่อประธานในพิธี            

                   - ประธานในพิธีเดินทางกลับ เสร็จพิธีในภาคเช้า

เวลา 10.30 น.  - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดพร้อมกัน ณ สนามกีฬา

                   โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

                   - เริ่มแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์

เวลา 12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา 13.00 น. - ปิดงาน

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”