โรงเรียนบ้านหนองม่วง กลุ่มโรงเรียนสตึก 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดพิธีรับมอบสระว่ายน้ำ จากชุมชนเพื่อในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายและกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต
+ + + + + + + + + + +

วันนี้ (4 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.) นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีรับมอบสระว่ายน้ำและรถยนต์ (รถตู้) โดยนายเวชกร ลีหล้าน้อย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวรายงาน นายอดุลย์ มะลัยสิทธิ์ ข้าราชการบำนาญ (อดีตผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองม่วง) พร้อมด้วยครูและบุคลกรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดอำเภอสตึก ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

ในโอกาสเดียวกันทางโรงเรียนบ้านหนองม่วง ได้มอบทุนศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬาวอลเลย์บอล (มินิวอลเลย์บอล-วิทยุการบิน) และการสาธิตว่ายน้ำของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วง จากนั้น รับมอบรถตู้จำนวน 1 คัน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธี/แขกผู้มีเกียรติถวายปัจจัยไทยทาน ภัตตาหารเพล เสร็จพิธี รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

ในโอกาสเดียวกัน ในช่วงตอนเย็น โรงเรียนได้จัดแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองม่วง คือ นายอดุลย์ มะลัยสิทธิ์ ผู้บริหารสถานศึกษา และนางวรรณระพี พิทยานันท์ ครูผู้สอน

โรงเรียนบ้านหนองม่วง เป็นโรงเรียนประถมศึกษา เปิดทำการสอนระดับชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 คน นักเรียน 256 คน เป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โดยมีคะเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า ได้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในหมู่บ้านเขตบริการ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ สู่เมืองกีฬาระดับโลก ได้สร้างสระว่ายน้ำ ขนาดยาว 20 เมตร กว้าง 10 เมตร ด้วยงบประมาณของศิษย์เก่าและชุมชน จนแล้วเสร็จ สามารถให้บริการกับนักเรียน ชุมชน เป็นอย่างดียิ่งต่อไป...///

+ + + + + + + + + + + + + + +

 


ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ลิงก์ : https://photos.app.goo.gl/UTkCYdiG2675x5Qs8