พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติครั้งที่ 68 ...ยิ่งใหญ่ในระดับมาตรฐานของจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ชื่องาน  “หัตศิลป์ ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”
 


          วันนี้(6 ธ.ค. 61) เวลา 18.30 น. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ชื่องาน “หัตศิลป์ ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” บริเวณลานกิจกรรมหน้าสนามฟุตบอลช้างอารีน่า อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.เขต 32 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริรหารระดับสูง นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผอ.ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ผอ.สพป.บร.1-4 ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ และผู้บริหารในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถในทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านสุนทรียภาพทางดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง สิ่งประดิษฐ์ และพลศึกษา และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกๆด้าน สู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต”

 

                                              นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน

       ผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดบุรีรัมย์ นักเรียนนักศึกษา ผู้สื่อข่าว สื่อมวลชน ร่วมประมาณ 5000 คน ...ก่อนเริ่มงาน...ชมการแสดงเทพอัปสรานสุตตา (โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม) ...ตำนานเครื่องเคลือบพันปี (โรงเรียนภัทรบพิตร) ...To be Number One (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม) ...พิธีกรน้อย (ดีเจเยาวชน) ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเขมรและภาษาไทยอีสาน (โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม) .....เกริ่นนำเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติทีมาร่วมงานเข้าสู่เมืองปราสาทสองยุค จังหวัดบุรีรัมย์ สถานที่จัดงานในครั้งนี้....จากอดีตสู่ปัจจุบัน...ภายใต้คำขวัญ "เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา" และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเมืองบุรีรัมย์ "บุรีรัมย์สันติสุขบนความพอเพียง ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเลียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1" ...ต่อจากนั้นเริ่มกิจกรรมแสดง 4 องก์ ประกอบด้วย องค์ที่ 1 วิวัฒนาการมนุษย์ก่อ ศรัทธา/ องก์ที่ 2 ศิลปะนำปัญญา เป็นอาวุธ /องก์ที่ 3 อารยธรรมส่องคุณค่า ผดุงราก ภูมิพันธุ์ และองก์ที่ 4 เด็กไทยสืบศิลปะวิสุทธิ์ ประดับโลก แลงาม (โรงเรียนบัวหลวงพิทยาคม โรงเรียนนางรองและโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.32) และในโอกาสเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายธีระวัฒน์ วุฒิคุณ ประธานดำเนินการจัดงานได้กล่าวพบผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนจังหวัดบุุรีรัมย์ทุกมิติภายใต้มาตรฐาน "บุรีรัมย์โมเดล"

 

 

 

       สำหรับการจัดงาน ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีกิจกรรมหลักสำคัญคือ การประกวดแข่งขันความสามารถของนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมถนนคนเรียน กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และโรงเรียนจำนวน 76 เขตพื้นที่การศึกษาจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดการแข่งขันความสามารถของนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 679 กิจกรรม มีสนามแข่งขันจำนวน 43 สนามในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นางรอง หนองกี่ สตึก พุทไธสง คูเมือง ลำปลายมาศ ประโคนชัย กระสัง พลับพลาชัย และอำเภอห้วยราช มีครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการตัดสินด้านต่างๆ ตลอดทั้งบุคลทั่วไปเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก กระจายไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆ ที่เป็นสนามแข่งขันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

 

                                                                   นายธีระวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานดำเนินการจัดงาน 

 

       และในโอกาสเดียวกันได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ รางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) นายสมชาย นิลแก้ว การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ เสงี่ยม และการประกวดเพลง นายภาสกร บาลไธสง จากนั้นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้เจ้าภาพในปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และคณะรับมอบตามลำดับ

 

 

       ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงานทุกภาคส่วน สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ที่สนับสนุนสถานที่ในการจัดการแช่งและพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มณฑลทหารบกที่ 26 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีย่ง สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้###

 

-----------------------------
ข่าว/ภาพ : สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
เว็บมาสเตอร์ สพป.บุรีรัมย์เขต 4 /เครือข่ายประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ : www.br4.go.th
ลิงก์ภาพกิจกรรม : กล้อง |ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์|
 
 

 

 ภาพกิจกรรมพิธีเปิดงานฯ

 

 

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”