พิธีเปิดถนนคนเรียน "หัตถศิลป์ ถิ่นอีสาน วิชาการเลิศล้ำ นำเทคโนโลยี" งานมหกรรมความสามารถทางศิลป หัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพ...!!!


                                                                 นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี

 

          วันนี้ (6 ธันวาคม 251) เวลา 15.00 น. ณ บริเวณโซนศูนย์อาหารบุรีรัมย์แคสเซิล(Buriram Castle) สนามช้างอารีน่า อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน ผู้สนับสนุนแขกผู้มีเกียรติ นักเรียนและประชาชนพร้อมกัน ณ ณ บริเวณโซนศูนย์อาหารบุรีรัมย์แคสเซิล(Buriram Castle) สนามช้างอารีน่า อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดถนนคนเรียน ภายใต้แนวคิด "หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน วิชาการเลิศล้ำ นำเทคโนโลยี"

 

                                                                  นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.เขต 32  กล่าวรายงาน

 

          เวลา 15.30 น. ชมการแสดงพิธีเปิดของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์และโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จากนั้นในเวลา 16.30 น. ประธานในพิธี นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ถึงบริเวณงาน นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.เขต 32 พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์
เขต 1-4 ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถารศึกษา ผอ.กลุ่มงานในสังกัด จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน

          ประธานในพิธีมอบโล่และเงินรางวัลดังนี้
          1. รางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) นายสมชาย นิลแก้ว โล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
          2. รางวัลการประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ เสงี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
          3. รางวัลชนะเลิศการประกวดเพลง ได้แก่นายภาสกร บาลไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง สพม.32 โล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

 

          ประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้เจ้าภาพในปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และคณะรับมอบ จากนั้นประธานในพิธีและคณะ เยี่ยมชมถนนคนเรียน การแสดงผลงานของเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ตามลำดับ

 

 

          การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการถนนคนเรียน เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพผลงานทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม มีการสาธิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนส่งเสริมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนที่นำไปสู่อาชีพในอนาคต

 

          คุณประโยชน์จากการจัดงาน จักเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน องค์กร ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนที่ได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการสร้างเสริมแนวคิดงานใหม่ หรือพัฒนางานเดิมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขพร้อมทั้งสร้าง สรรค์สังคมให้เกิดสันติสุข และยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ร่วมคิด ร่วมตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารศึกษายุคใหม่ต่อไป###

**********************


ข่าว/ภาพ : สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บร.4
ลิงก์ภาพกิจกรรม (กล้อง1) : https://photos.app.goo.gl/B1AmEJu8v4ASf5t8A

 


 

นายทองใบ สะอาดรัมย์ คณะทำงานฯ  พิธีกรพิธีเปิดถนนคนเรียน

 การแสดงของน้อง ๆ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

การแสดงของน้อง ๆ โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์

 

 

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”