พร้อมแล้ว..!!! สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมคณะกรรการตัดสินงานมหกรรมทางศิลปหัตถรรมฯ หน่วยแข่งขันทั้ง 7 หน่วย เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน

                                                นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานดำเนินการประชุม 

 

       วันนี้(5 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสตึก ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้รับมอบหมายในหมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การงานอาชีพ เรียนรวม-ภาษไทย เรียนรวมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม-ศิปละ และเรียนรวม-การงานอาชีพและเทคโนโลยีนั้น

 

       ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการตัดสินในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ทั้งหน่วยการแข่งขัน 7 ประกอบไปด้วย 1) โรงเรียนบ้านสตึก 2) โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) 3) วิทยาลัยการอาชีพสตึก 4) โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 5) โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฏร์บำรุง) 6) โรงเรียนบ้านร่อนทอง และ 7) โรงเรียนบ้านหนองเชือก ส่วนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ในวันที่ 7-8 ธันวาคม ประชุมที่โรงเรียนบ้านคูขาด

 

 

       การประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินงาน ฝายอำนวยการ ฝ่ายแนะนำสถานที่/หน่วยแข่งขัน ฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค ฝ่ายยานพาหนะการจราจรและรักษาความปลอดภัย ฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก ฝ่ายพยาบาลคณะกรรมการรับรายงานตัว ฝ่ายปฏิคม ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ฝ่ายประมวลผลและบันทึกผลการแข่งขันและ ฝ่ายการเงินและพัสดุ

 

       ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินการวางแผนประชุมคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ สามารถนำเสนอให้คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ ในครั้งนี้เข้าใจขั้นตอนและวิธีดำเนินการ ทั้งหน่วยแข่งขัน 7 หน่วยแข่งขัน จากการวางแผนเตรียมความพร้อม ตามลำดับขั้นตอน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มีความพร้อมของคณะกรรมการทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินการตัดสินแข่งขันฯ ในครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป  ###

 

 

ข่าว/ภาพ : สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ลิงค์ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/kErz1iUxQ5R2JrZz7

 

ภาพกิจกรรม
 

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”