พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติครั้งที่ 68 ...ยิ่งใหญ่ในระดับมาตรฐานของจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ชื่องาน  “หัตศิลป์ ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”
 


          วันนี้(6 ธ.ค. 61) เวลา 18.30 น. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ชื่องาน “หัตศิลป์ ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” บริเวณลานกิจกรรมหน้าสนามฟุตบอลช้างอารีน่า อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.เขต 32 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริรหารระดับสูง นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผอ.ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ผอ.สพป.บร.1-4 ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ และผู้บริหารในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถในทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านสุนทรียภาพทางดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง สิ่งประดิษฐ์ และพลศึกษา และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกๆด้าน สู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต”

 

                                              นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน

       ผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดบุรีรัมย์ นักเรียนนักศึกษา ผู้สื่อข่าว สื่อมวลชน ร่วมประมาณ 5000 คน ...ก่อนเริ่มงาน...ชมการแสดงเทพอัปสรานสุตตา (โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม) ...ตำนานเครื่องเคลือบพันปี (โรงเรียนภัทรบพิตร) ...To be Number One (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม) ...พิธีกรน้อย (ดีเจเยาวชน) ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเขมรและภาษาไทยอีสาน (โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม) .....เกริ่นนำเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติทีมาร่วมงานเข้าสู่เมืองปราสาทสองยุค จังหวัดบุรีรัมย์ สถานที่จัดงานในครั้งนี้....จากอดีตสู่ปัจจุบัน...ภายใต้คำขวัญ "เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา" และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเมืองบุรีรัมย์ "บุรีรัมย์สันติสุขบนความพอเพียง ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเลียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1" ...ต่อจากนั้นเริ่มกิจกรรมแสดง 4 องก์ ประกอบด้วย องค์ที่ 1 วิวัฒนาการมนุษย์ก่อ ศรัทธา/ องก์ที่ 2 ศิลปะนำปัญญา เป็นอาวุธ /องก์ที่ 3 อารยธรรมส่องคุณค่า ผดุงราก ภูมิพันธุ์ และองก์ที่ 4 เด็กไทยสืบศิลปะวิสุทธิ์ ประดับโลก แลงาม (โรงเรียนบัวหลวงพิทยาคม โรงเรียนนางรองและโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.32) และในโอกาสเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายธีระวัฒน์ วุฒิคุณ ประธานดำเนินการจัดงานได้กล่าวพบผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนจังหวัดบุุรีรัมย์ทุกมิติภายใต้มาตรฐาน "บุรีรัมย์โมเดล"

 

 

 

       สำหรับการจัดงาน ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีกิจกรรมหลักสำคัญคือ การประกวดแข่งขันความสามารถของนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมถนนคนเรียน กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และโรงเรียนจำนวน 76 เขตพื้นที่การศึกษาจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดการแข่งขันความสามารถของนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 679 กิจกรรม มีสนามแข่งขันจำนวน 43 สนามในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นางรอง หนองกี่ สตึก พุทไธสง คูเมือง ลำปลายมาศ ประโคนชัย กระสัง พลับพลาชัย และอำเภอห้วยราช มีครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการตัดสินด้านต่างๆ ตลอดทั้งบุคลทั่วไปเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก กระจายไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆ ที่เป็นสนามแข่งขันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

 

                                                                   นายธีระวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานดำเนินการจัดงาน 

 

       และในโอกาสเดียวกันได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ รางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) นายสมชาย นิลแก้ว การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ เสงี่ยม และการประกวดเพลง นายภาสกร บาลไธสง จากนั้นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้เจ้าภาพในปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และคณะรับมอบตามลำดับ

 

 

       ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงานทุกภาคส่วน สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ที่สนับสนุนสถานที่ในการจัดการแช่งและพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มณฑลทหารบกที่ 26 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีย่ง สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้###

 

-----------------------------
ข่าว/ภาพ : สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
เว็บมาสเตอร์ สพป.บุรีรัมย์เขต 4 /เครือข่ายประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ : www.br4.go.th
ลิงก์ภาพกิจกรรม : กล้อง |ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์|
 
 

 

 ภาพกิจกรรมพิธีเปิดงานฯ

 

 

 

พิธีเปิดถนนคนเรียน "หัตถศิลป์ ถิ่นอีสาน วิชาการเลิศล้ำ นำเทคโนโลยี" งานมหกรรมความสามารถทางศิลป หัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพ...!!!


                                                                 นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี

 

          วันนี้ (6 ธันวาคม 251) เวลา 15.00 น. ณ บริเวณโซนศูนย์อาหารบุรีรัมย์แคสเซิล(Buriram Castle) สนามช้างอารีน่า อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน ผู้สนับสนุนแขกผู้มีเกียรติ นักเรียนและประชาชนพร้อมกัน ณ ณ บริเวณโซนศูนย์อาหารบุรีรัมย์แคสเซิล(Buriram Castle) สนามช้างอารีน่า อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดถนนคนเรียน ภายใต้แนวคิด "หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน วิชาการเลิศล้ำ นำเทคโนโลยี"

 

                                                                  นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.เขต 32  กล่าวรายงาน

 

          เวลา 15.30 น. ชมการแสดงพิธีเปิดของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์และโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จากนั้นในเวลา 16.30 น. ประธานในพิธี นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ถึงบริเวณงาน นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.เขต 32 พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์
เขต 1-4 ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถารศึกษา ผอ.กลุ่มงานในสังกัด จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน

          ประธานในพิธีมอบโล่และเงินรางวัลดังนี้
          1. รางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) นายสมชาย นิลแก้ว โล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
          2. รางวัลการประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ เสงี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
          3. รางวัลชนะเลิศการประกวดเพลง ได้แก่นายภาสกร บาลไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง สพม.32 โล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

 

          ประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้เจ้าภาพในปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และคณะรับมอบ จากนั้นประธานในพิธีและคณะ เยี่ยมชมถนนคนเรียน การแสดงผลงานของเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ตามลำดับ

 

 

          การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการถนนคนเรียน เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพผลงานทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม มีการสาธิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนส่งเสริมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนที่นำไปสู่อาชีพในอนาคต

 

          คุณประโยชน์จากการจัดงาน จักเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน องค์กร ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนที่ได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการสร้างเสริมแนวคิดงานใหม่ หรือพัฒนางานเดิมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขพร้อมทั้งสร้าง สรรค์สังคมให้เกิดสันติสุข และยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ร่วมคิด ร่วมตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารศึกษายุคใหม่ต่อไป###

**********************


ข่าว/ภาพ : สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บร.4
ลิงก์ภาพกิจกรรม (กล้อง1) : https://photos.app.goo.gl/B1AmEJu8v4ASf5t8A

 


 

นายทองใบ สะอาดรัมย์ คณะทำงานฯ  พิธีกรพิธีเปิดถนนคนเรียน

 การแสดงของน้อง ๆ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

การแสดงของน้อง ๆ โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์

 

 

 

 

วันนี้ (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ โรงแรมสกายวิว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด เป็นประธานดำเนินการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้แก่ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 602 คน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ โดยมีข้อสรุปพอสังเขป ดังนี้
     1. พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562-2563
     2. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2561
     3. พิจารณาขอตัดหนี้สูญ จำนวน 1 ราย ที่ประชุมเห็นชอบ
     4. พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เงินปันผล จากที่ตั้งไว้ ร้อยละ 6.25 รับรองเป็น ร้อยละ 6.45 ที่เหลือตัดไปเป็นเงินเฉลี่ยคืน จากที่ตั้งไว้ ร้อยละ 11.00 น่าจะประมาณ ร้อยละ 13.91 
     5. พิจารณากำหนดวงเงินกู้ ประจำปี 2562 เห็นชอบ วงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท
     6. พิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 เห็นชอบ นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล
     7. พิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
      - สกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ สนับสนุน “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561” ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าภาพ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)
และอื่น ๆ
เลิกประชุม เวลา 16.30 น

 

 
  ประชาสัมพันธ์/มานิต กีรตินิตยา
ถ่ายภาพ/มานิต กีรตินิตยา
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุรีรัมย์แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ”

วันนี้(20 พ.ย. 2561 เวลา 13.30 น.) นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์/ ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ /ผู้แทนมลฑลทหารบกที่ 26 /ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขต/ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ณ โรงแรมสกายวิวอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งมีกิจกรรมหลักสำคัญคือ การประกวดแข่งขันของนักเรียน ด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี การจัดนิทรรศการถนนคนเรียน กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ การแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และโรงเรียน จากทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้กำหนดทำพิธีเปิดงานและส่งมอบธงเจ้าภาพจัดงานในปีต่อไป ในช่วงเย็นวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณลานด้านหน้า สนามช้างอารีน่า

                                        นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ประธานในพิธีการแถลงข่าวฯ

สำหรับการแข่งขันความสามารถของนักเรียน มีกิจกรรมหลักทั้งสิ้น 171 กิจกรรม แยกเป็นกิจกรรมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 465 กิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 225 กิจกรรม และการศึกษาพิเศษเฉพาะทาง 149 กิจกรรม ใน 11 อำเภอ (ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นางรอง หนองกี่ สตึก พุทไธสง คูเมือง ลำปลายมาศ ประโคนชัย กระสัง พลับพลาชัย และอำเภอห้วยราช) รวม 53 สนามสนามแข่งขัน ซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 4 แสนคน

นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์และจัดหาทุนสมทบการจัดงาน ได้แก่ กิจกรรม ปั่นหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน@บุรีรัมย์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 การวิ่งหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน@บุรีรัมย์ วันที่ 2 ธันวาคม 2561 กิจกรรมวิ่งหัตถศิลป์ ถิ่นเมืองแปะ@บุรีรัมย์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 การแข่งขันกอล์ฟ ณ สนามโคราชคันทรีคลับ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 และการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก เสื้อยืด และเสื้อแจ็คเก็ตสัญลักษณ์งาน

 

 

ด้าน นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า งานจัดงานในครั้งนี้เป็นงานระดับชาติเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิ ใจในความเป็นไทย และการพัฒนาให้ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักเรียนที่เข้าแข่งขันได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือ เห็นช่องทางสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างรอบด้าน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดความตื่นตัวค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ในการเตรียมตัวเข้าแข่งขันตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จนถึงการแข่งขันในระดับชาติ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน จึงเป็นเวทีอันทรงคุณค่าในการแสดงความสามารถสำหรับเยาวชนไทยชนได้รับรู้ว่า “เด็กไทย ก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก”


 

จึงขอเชิญชวญชาวบุรีรัมย์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวของจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอ ที่จะเดินทางมาร่วมงานหลายแสนคนและเชิญร่วมชมกิจกรรมความสามารถของนักเรียนพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่เว็บไซต์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 https://www.esan68.sillapa.net และเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขต

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ เว็บมาสเตอร์ สพป.บร.4
        ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ


แหล่งข้อมูล : เอกสารพิธีเปิดงานมหกรรมฯ/ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/B6emu22fxrUEVNjU8
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  ข่าว สพฐ. (รอดำเนินการ)

 

ภาพกิจกรรมพิธีแถลงข่าวฯ

 

 

สูจิบัตรการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2561

"หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0"

หมวดหมู่: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนบ้านสตึก ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1. นายศิวานนท์ สวยสว่าง โทร. 084 729 9873       2. นางพลอยชนก   ทุนไธสง โทร. 091 050 6381

หมวดหมู่: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สถานที่แข่งขัน   วิทยาลัยการอาชีพสตึก ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1.นายศิวานนท์ สวยสว่าง โทร. 084 729 9873          2. นางพลอยชนก   ทุนไธสง โทร. 091 050 6381

หมวดหมู่: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนบ้านหนองเชือก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ประสานงาน   1.นายศิวานนท์ สวยสว่าง โทร. 084 729 9873  2. นางพลอยชนก   ทุนไธสง โทร. 091 050 6381

หมวดหมู่: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนบ้านร่อนทอง ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1.นายศิวานนท์ สวยสว่าง โทร. 084 729 9873  2. นางพลอยชนก ทุนไธสง โทร. 091 050 6381
********************************************************

หมวดหมู่: เรียนรวม - ศิลปะ

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนบ้านสตึก ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1. นายสนิท เกไธสง โทร. 093 486 5605      2. นายเฉลิมเกียรติ   แก้วมา โทร. 084 497 0220

 ********************************************************

หมวดหมู่: เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนบ้านสตึก ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1. นายพนม ศรีนอก โทร. 091 835 6487     2. นางเสมอจิตต์ ศรีนอก โทร. 090 293 1120

หมวดหมู่ : เรียนรวม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1. นายพนม ศรีนอก โทร. 091 835 6487         2. นางเสมอจิตต์ ศรีนอก โทร. 090 293 1120

หมวดหมู่ : เรียนรวม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ประสานงาน    1.นายพนม ศรีนอก โทร. 091 835 6487          2. นางเสมอจิตต์ ศรีนอก โทร. 090 293 1120

************************************************************
หมวดหมู่ : เรียนรวม – ภาษาไทย

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1. นายพนัส สุขหนองบึง โทร. 083 372 1549          2. นางสาวบุญโรม ดอมไธสง โทร. 081 064 9686

 *******************************************************************************

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

           สถานที่แข่งขัน วิทยาลัยการอาชีพสตึก ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1.  นางสาวปาริศา ทองกาสี โทร.061 120 2731   2. นางเกษร   สมาทอง โทร. 095 183 6239

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

           สถานที่แข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1.  นางสาวปาริศา ทองกาสี โทร.061 120 2731   2.  นางเกษร   สมาทอง โทร. 095 183 6239

 ************************************************************

หมวดหมู่: เรียนรวม – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1. นางสาวพิชญ์ญามญช์   พลรัตน์   โทร. 095 612 9871   2. ดร.ฉวัฒญา   ฉิมมา โทร. 093 118 5154 

 **************************************************************

ข้อมูล : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4**
ลิงก์ :  บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 ดาวน์โหลดสูจิบัตรการแข่งขันดังเอกสารแนบ    (Google Drive)   Link :  http://gg.gg/cfblh 

 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Informaiton System) โรงเรียนในสังกัด สพป.บร.4ลิงก์ http://gg.gg/GISBRR4

 

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”