สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 5 เขต จัดงาน "ปั่นหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน@บุรีรัมย์ " อย่างยิ่งใหญ่ ได้รับความร่วมมือจากทุก ภาคส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ เพื่อหารายได้สมทบทุนการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ระหว่าง วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์...

 
   
     • จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4และสพม.เขต 32 จัดกิจกรรมปั่นหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน@บุรีรัมย์ ในวันเสาร์ที่ 24 
พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. ได้รับเกียรติจากนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงาน พร้อม ด้วย นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.เขต 32 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.กศจ.บุรีรัมย์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดบุรีรัมย์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรัมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 นายกเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของทุกภาคส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

                                                              นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธี

 

       ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1-4 จำนน 800 คน สังกัดสพม. เขต 32 จำนวน 200 คน สังกัด ศธจ.บุรีรัมย์และการศึกษาพิเศษ จำนวน 50 คน ข้าราชการในสังกัดอื่นและประชนทั่วไปจำนวน 450 คนรวมทั้งสิ้น 1500 คน

       เส้นทางการปั่นประกอบด้วย1) เส้นทาง A ปั่นท่องเที่ยว รุ่นทั่วไป ระยะทาง 45 กม. ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับเสื้อปั่น + เหรียญผู้พิชิตเส้นทาง 2) เส้นทาง B ปั่นท่องเที่ยว รุ่นทั่วไป ระยะทาง 16 กม. ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับเสื้อปั่น + เหรียญผู้พิชิตเส้นทาง และ 3) เส้นทาง B ปั่นท่องเที่ยว รุ่นVIP ระยะทาง 16 กม. ค่าสมัคร 1,000 บาท ได้รับเสื้อปั่นรุ่น VIP+ เหรียญผู้พิชิตเส้นทาง + ถ้วยเกียรติยศ

 

                                             นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บร.4 ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงาน

 

      ได้รับการสนับสนุน จากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์), ร้านช .กิตติชัย Trek Shimano Probike , กองทุนสวัสดิการและสมาคมผู้บริหารอำเภอลำปลายมาศ, สมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านด่าน, กลุ่มเพื่อน 2000 (บุรีรัมย์) สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.บร.4, เครื่องดื่มสปอนเซอร์, สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์, สถานีวิทยุบ้านให่เรดิโอ


       การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์ ในการขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ สู่เมืองกีฬา
ระดับประเทศและระดับโลก สร้างจิตสำนึกด้านความรักสามัคคีของบุคคลทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งเสริมสุขภาพด้วยการปั่นที่ไม่ใช่การปั่นแบบแข่งขัน แต่เป็นการปั่นเพื่อการท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศ วัฒนธรรมวิถีชีวิตสองข้างทาง ...ที่นักปั่นจะสามารถแวะ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก...ช่วงที่ผ่านจุดที่สำคัญ ภายใต้คำขวัญ "บุรีรัมย์สันติสุขบนความพอเพียง ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1"  ###

 

 

 

 

ข่าว : สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ลิงก์ภาพกิจกรรม : ภาพนิ่ง/วีดิทัศน์  ปั่นหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน@บุรีรัมย์

ที่ ช่างภาพ หน่วยงาน ลิงก์ (Link)
1. ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์   ร.ร.ทุ่งวัง/ สพป.บร.4  https://photos.app.goo.gl/LPw7AehvKP3hgqyd7     
2. อ.มานิต กีรตินิตยา ร.ร.บ้านหนองไผ่/สพป.บร.4      http://gg.gg/ciu3j 
3. อ.สุกฤษฏิ์  สอนเพีย ร.ร.บ้านบุ่งเบา/สพป.บร.4

https://photos.app.goo.gl/uVCAYJzawJhfmpF78
https://photos.app.goo.gl/ihp4hEC8uf1LwazJ9
https://photos.app.goo.gl/vzAhPmvfn7HDKF3q8

4. อ.แสงชัย  อธิพัฒน์พลากร ร.ร.บ้านหนองม่วง/สพป.บร.4 http://gg.gg/cifky
5. อ.ชิตษณุ  จีระออน ร.ร.บ้านหนองแวง/สพป.บร.4 http://gg.gg/cijzc   
https://www.facebook.com/buriram68
6. อ.หัสบดินทร์  แสวงชัย ร.ร.วัดท่าเยี่ยม/สพป.บร.4 https://photos.app.goo.gl/KJksf848S8buvcb67
7. อ.คณินณัฐฏ์  รอดจันทึก ร.ร.บ้านนหนองใหญ่/สพป.บร.4      https://photos.app.goo.gl/THpMkMrjSJYwKHSr9
8. อ.ทานิน  จันทะขาล ร.ร.วัดวนาสันต์/สพป.บร.4  
9. อ.ปฐมพงษ๋์ อรุณโรจน์ ร.ร.บ้านข่อย /สพป.บร.4 http://gg.gg/cj003
10. อ.หัสดิน  เป็นนวล ร.ร.อมรสิริฯ/สพป.บร.4 http://gg.gg/civlj 
11. ว่าที่รต.ชาญวิทย์  ปินะทาโน        ร.ร.อนุบาลสตึก/สพป.บร.4 https://photos.app.goo.gl/3yBNhmpKnWT237rJ8 
12. อ.ทานินทร์ แสดรัมย์ ร.ร.บ้านหัวช้าง/สพป.บร.4 http://gg.gg/ciipm
13. อ.วิวัฒน์ชัย  ชุตินธรารักษ์ ข้าราชการบำนาญ (สพป.บร.1) https://photos.app.goo.gl/gm3LVCLRWo1hbX3m9
https://photos.app.goo.gl/yA8CHsJbXs6PcoLd8
https://photos.app.goo.gl/LFyM5r6FsSS7VsnZA
https://photos.app.goo.gl/wyYmkncuBgn8K15T9
https://photos.app.goo.gl/5rZ4z5AuKKdTT6pt6
14. อ.จันทร ทองผาย ร.ร.บ้านหัวช้าง/สพป.บร.1 https://photos.app.goo.gl/eMvHCiypVipwEKmD6 
15. อ.ธนิต  มาพิทักษ์ ร.ร.รมย์บุรีพิทยาคม/สพม.32 https://photos.app.goo.gl/3aDWm75yNtTeQYXG8
https://photos.app.goo.gl/kfe3reAheNG2aPdP9
https://photos.app.goo.gl/J3RQQjVEwqXSPjj59

16. อ.สุจิตรา ชัยอภิสิทธิ์ ร.ร.หนองบัวโคก/สพป.บร.1 https://photos.app.goo.gl/i9Zy2Jzr2WAGWohM7   
17. คุณประกอบ จันทร์ประโคน ประชาสัมพันธ์ สพม.32 https://photos.app.goo.gl/kfe3reAheNG2aPdP9 
18. คุณศากุน  ศิริพานิช ประชาสัมพันธ์ สพป.บร.1
19.  อ.ธนายุทธ์   เติมทรัพย์  ร.ร.บ้านหนองม้า สพป.บร.1 วีดิทัศน์  |ดาวน์โหลด1|
20. อ.ชิตษณุ  จีระออน  ร.ร.บ้านหนองแวง สพป.บร.4 วิีดิทัศน์   |ดาวน์โหลด1|
21. อ.ธนิต  มาพิทักษ์ ร.ร.รมย์บุรีพิทยาคม/สพม.32 วีดิทัศน์    http://gg.gg/ciu75

 

 


(อยู่ระหว่างการปรับปรุงข่าว) **

 
     
Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”