เปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ นายศักดา จันทร์ฝอย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่  "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษามหามิ่งมงคล"  ณ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง  อ.คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคูเมือง นายประยูร  จันทร์โสดา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนให้การต้อนรับ และ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอำเภอคูเมือง โดยมี ว่าที่ พต.สงวน นนท์ธีระโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน กม.ศูนย์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่  ซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ งบประมาณ ๓,๔๘๓,๑๐๐ บาท


 

 

 

 

 

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”