สพป.บุรีรัมย์ เขต 4...รวมพลังขับเคลื่อนทางการศึกษา ร่วมงานถนนคนเรียน...กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายทางการศึกษา งานมหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ณ ลานหน้าศูนย์อาหารบุรีรัมย์แคสเซิ่ล สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด...!!!

 

 

          วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ จำนวน 6 โรง ร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถนนคนเดิน บริเวณโซนศูนย์อาหารบุรีรัมย์แคสเซิล(Buriram Castle) สนามช้างอารีน่า อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้ 1) ด้านศิลปหัตถกรรม โรงเรียนบ้านหนองขวาง อ.คูเมือง (งานอาชีพ - "แป้งกล้วยสร้างงาน น้ำอ้อยหวานสร้างเงิน") โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ อ.คูเมือง (งานอาชีพ-"การแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า") โรงเรียนบ้านเพียแก้ว อ.พุทไธสง (กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ -"เดินตามรอยพ่อ ต่อยอดภูมิปัญญา สู่อาชีพที่ยั่งยืน" ผ้าเขียนทองจากผ้าซิ่นตีนแดง) 2) ด้านวิชาการ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง อ.สตึก กิจกรรม ("โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3 ดาว") โรงเรียนบ้านหนองติ้ว อ.คูเมือง (กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้-"นวดกายสัมผัสใจ สานสายใย ใส่ใจคนรอบข้าง") และ 3) เทคโนโลยี โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล) อ.พุทไธสง (วีดิทัศน์ "สื่อสร้างสรรค์ สร้างสังคมคุณธรรม")

 

 

         การจัดนิทรรศการถนนคนเรียนในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม ต่อยอดนวัตกรรม จากการดำเนินงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยจัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด "หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน วิชาการเลิศล้ำ นำเทคโนโลยี" โดยมีหน่วยงาน 76 เขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ต ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพผลงานทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม มีการสาธิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนส่งเสริมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนที่นำไปสู่อาชีพในอนาคต

          คุณประโยชน์จากการจัดงาน จักเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน องค์กร ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนที่ได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการสร้างเสริมแนวคิดงานใหม่ หรือพัฒนางานเดิมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขพร้อมทั้งสร้างสรรค์สังคมให้เกิดสันติสุข และยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ร่วมคิด ร่วมตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารศึกษายุคใหม่ต่อไป

 

 

        ขอขอบคุณ นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายอุทยาน ปิตามาตา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นายสุขุม วรรณวิจิตร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองติ้ว นายพงษ์ศักด์ พุทธลา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองขวาง นายภาคภูมิ แก้วกูล ผอ.โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งวัง นายจรูญ วิศิษฏ์ศิลป์ผอ.โรงเรียนบ้านเพียแก้ว และ นางสมหมาย สุดเต้ ผอ.โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) ในครั้งนี้ ตลอดจน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนที่ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชาวประถมลุ่มน้ำมูล ###

 

ข่าว/ภาพ : สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บร.4
ลิงก์ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/wDE99SB2xQEP32Vi7

 

 

โรงเรียนบ้านหนองขวาง อ.คูเมือง (งานอาชีพ - "แป้งกล้วยสร้างงาน น้ำอ้อยหวานสร้างเงิน")

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว อ.พุทไธสง
(กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ -"เดินตามรอยพ่อ ต่อยอดภูมิปัญญา สู่อาชีพที่ยั่งยืน" ผ้าเขียนทองจากผ้าซิ่นตีนแดง)

รงเรียนบ้านหนองติ้ว อ.คูเมือง (กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้-"นวดกายสัมผัสใจ สานสายใย ใส่ใจคนรอบข้าง")

 

 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล) อ.พุทไธสง (วีดิทัศน์ "สื่อสร้างสรรค์ สร้างสังคมคุณธรรม")

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ อ.คูเมือง (งานอาชีพ-"การแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า")


 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง อ.สตึก กิจกรรม ("โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3 ดาว") 

 

 

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”