ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ปีการศึกษา 2562

ที่ กิจกรรม วันเดือนปี ลิงก์ (Link)
1. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  /แจกอุปกรณ์การเรียน         14 พฤษภาคม  2561  https://photos.app.goo.gl/N3HF5Q22x5awBgVW8
2. เปิดเรียนปีการศึกษา 2562 (15-16 พ.ค.2562) 15-16 พ.ค. 2561 https://photos.app.goo.gl/QtUmng6MR4Rd6nDq8 
3. กิจกรรมวันวิสาขบูชา (วัดโนนสูงทุ่งสว่าง) 17 พฤษภาคม 2562 https://photos.app.goo.gl/gXBdBYN3EXKBJTUp7
4.  กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน  24 พฤษภาคม 2562 https://photos.app.goo.gl/NVeEdwtMxvEdM3vEA
5. กิจกรรมคุณธรรมแบบบูรณาการสติและสมาธิเป็นฐานเฉลิมพระเกียรติฯ  6-7 มิ.ย.2562  https://photos.app.goo.gl/LWphF2bfFUSKWjfJA
 6. กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562 13 มิถุนายน 2562 https://photos.app.goo.gl/bZp6g3LnX33SqTMR9
7. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กลุ่มโรงเรียน สตึก 5 13 มิถุนายน 2562 https://photos.app.goo.gl/StT1RPgJ9vyMane19
8. กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก (อบต.ทุ่งวัง) 20 มิ.ย.2562 https://photos.app.goo.gl/CevS5m42wFfxRgnQ9
9. Coaching Teams (ครั้งที่ 1) ศธจ.บุรีรัมย์ 24 มิ.ย. 2562 https://photos.app.goo.gl/6PSvQjumETcjAPDN8
10. กิจกรรมวันสุนทรภู่-เดินรณรงค์ต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.2562 https://photos.app.goo.gl/Nfcyvb63twuXtHzf7
11. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ (กลุ่มสตึก 5) 1 ก.ค.2562 https://photos.app.goo.gl/PqghxSPpsj7JJgLq8
https://photos.app.goo.gl/o8RQdDA23QHKkvx38
12. นิเทศติดตาม 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 8 ก.ค.2562 https://photos.app.goo.gl/SMvGWsZzKDDqzmV49
13. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 16 ก.ค.2562 https://photos.app.goo.gl/TrA1w97zpuLa2bQW7
14. กิจกรรมปฏิบัติงานแปลงเกษตรนักเรียน (ม.1-3) 13 ก.ค.2562 https://photos.app.goo.gl/NTJeYewoKr6Zjkyu7
15. Coaching Teams ศธจ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 2 24 ก.ค.2562 https://photos.app.goo.gl/dGQurT1c7bbuLs9M6
16. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562 8 ส.ค.2562 https://photos.app.goo.gl/X7a1CJ4sV8W37ofW9
17. ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี (ทหาร) 13 ส.ค. 2562 https://photos.app.goo.gl/RULnLUPBWdxis9Mp8
18. งานแสดงมุทิตาจิตกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 (โขงเจียม) 16 ส.ค.2562 https://photos.app.goo.gl/dGQurT1c7bbuLs9M6
19. มอบรางวัลชนะเลิศเปตอง (เมืองแปะเกมส์) หน้าเสาธง  19 ส.ค.2562 https://photos.app.goo.gl/RULnLUPBWdxis9Mp8
20.  Coaching Teams (อาชีพ)-วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
กิจกรรมการเชื่อมโลหะ และจัดทำโต๊ะรับประทานอาหาร
 21,28 ส.ค.2562 https://photos.app.goo.gl/WMbMdEjLM6Rqi9Xt9
21. โรงเรียนบ้านโคกกุงศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม 29 ส.ค.2562 https://photos.app.goo.gl/WMbMdEjLM6Rqi9Xt9

 

 

       ภาพกิจกรรมอำเภอสตึก (เซราะแอง) ปี 2561
โดย ทีมงานช่างภาพ อำเภอสตึก

 

ที่ กิจกรรม วันเดือนปี ลิงก์ (Link)
1.  สวดพระอภิธรรมศพอ.จันทร์เพ็ญ  อินทะกนก 5 มกราคม 2561 https://photos.app.goo.gl/sGWngT38FMixJ2om9
2. วันครูอำเภอสตึก ปี 2561(ทีมงานถ่ายภาพ-ไอซีที)
16 มกราคม 2561 http://gg.gg/kroosatuk61
2. งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ บ้านทุ่งวัง  13-15 เม.ย.2561 https://photos.app.goo.gl/vcxxzvGUV5DZW98i1 
3. ยกยอดฉัตรพระพรหมวัดโพธิ์ศรีวนาราม บ้านสะแกน้อย ต.ทุ่งวัง 16 เมษายน 2561 https://photos.app.goo.gl/OeydaOjcAj6x84JJ3
5. ครม.สัญจร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะ จ.บุรีรัมย์         7 พฤษภาคม 61 https://photos.app.goo.gl/oqAlKpjpTMa5bN6p2 
6.  กลุ่มสตึก 2 จัดพิธีวันสถาปนาลูกเสือ(ร.ร.โนนสมบูรณ์)   1 กรกฎาคม 61  https://photos.app.goo.gl/o3tGKir6isqEMb8K9 
7.  จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ (อำเภอสตึก)  5 กรกฎาคม 61 https://photos.app.goo.gl/G7BtdWkU91PNwGJb6 
8.  พิธีทำบุญตักตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 (อำเภอสตึก) 28 กรกฎาคม 61  https://photos.app.goo.gl/obYrPkbhkQmANStz7 
9.  ถวายสัตย์ปฏิญาณลงนามถวายพระพร (ร.10) (อำเภอสตึก) 28 กรกฎาคม 61  https://photos.app.goo.gl/ibRYG21BZzBRYNtP9
10.  พิธีถวายพระพรชัย ร.10 (อำเภอสตึก) 28 กรกฎาคม 61 https://photos.app.goo.gl/GFtL7NhTMLLmZHKC9
11.  วันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 61) (อำเภอสตึก)  12 สิงหาคม 61  ไม่มีแฟ้มข้อมูล
12.  เกษียณอายุราชการอ.ปรียาลักษณ์ พระภูจำนงค์ (ร.ร.อนุบาลสตึก) 19 กันยายน 61 https://photos.app.goo.gl/38ek4ZBP5Pap9xMK8 
13.  เรือจ้างวางพาย(เกษียณอายุราชการครูอ.สตึก) (กล้องดร.สุว้ฒน์) 21 กันยายน 61 https://photos.app.goo.gl/Pc2Eg86wKF6g5G2J8
14.  เรือจ้างวางพาย(เกษียณอายุราชการครูอ.สตึก) (กล้องอ.คณิณนัฎฐ์) 21 กันยายน 61 https://photos.app.goo.gl/bpkGid6QyTWFBnDp8
15.  เรือจ้างวางพาย(เกษียณอายุราชการครูอ.สตึก)(กล้องอ.มานิต) 21 กันยายน 61 https://photos.app.goo.gl/7b8awcRoWLPMqqhi6
16.  เรือจ้างวางพาย(เกษียณอายุราชการครูอ.สตึก)(กล้องอ.แสงชัย)  21 กันยายน 61 https://photos.app.goo.gl/hT4cLzRcvzeyhazJ9
17.  งานเกษียณผอ.สมชาย อังกุละศรี (ร.ร.บ้านหนองเกาะฯ) 28 กันยายน 61  https://photos.app.goo.gl/4NQxmbeHkqnJna4r8 
18.  งานศพผอ.สรกฤษฏิ์  โล่ห์นารายณ์ (โรงเรียนบ้านจะหลวย)
และสวดพระอภิธรรมศพ ผอ.สรกฤษฏิ์ โล่ห์นารายณ์
7 ต.ค.61
5 ต.ค.61
https://photos.app.goo.gl/4pJkca7ggxpFPgiXA 
https://photos.app.goo.gl/fRwRpNn1v1L6yavY7
19.  พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13 ต.ค.61 https://photos.app.goo.gl/zfs7VVqDJknNofyr7 
20.  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ร.9 13 ต.ค.61 https://photos.app.goo.gl/Pws1TA7rkbkMVxWA9
21.  พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 13 ตุลาคม 61  https://photos.app.goo.gl/j8euyoGuFCwkoLSn7
22. 

พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ม.3 บ.คุุ้มบ้านต่ำ ต.ทุ่งวัง
ถ่ายทำวิดีทัศน์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ม.3

15 ตุลาคม 61
4-9 ก.ย.61
https://photos.app.goo.gl/rRS4smRaKuf27QmF7
https://photos.app.goo.gl/hQfczUDwqucfLQby8
23.  พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ม.12 บ.หนองเกาะน้อย ต.ทุ่งวัง 19-20 ต.ค.61  https://photos.app.goo.gl/pYz1KMfpm4TvzQoH8 
24.  พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ม.5 บ.ตาลอง ต.ทุ่งวัง
25.  พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ม. บ้านท่าเรือ ต.ท่าม่วง 20-21 ตค.61 https://photos.app.goo.gl/zSDntWUqFAynf4FY8 
26.  พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ม.7 บ้านท่าม่วงใหม่ ต.ท่าม่วง 26-27 ต.ค.61 
27.  พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ม. บ้านโนนจำปา ต.ชุมแสง 29-30 ตค.61
28. วันปิยมหาราช (พิธีบำเพ็ญกุศล รัชกาลที่ 5) 23 ตุลาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/KwekMtMWj8nACeC87
29. วันปิยมหาราช (พิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ 5) 23 ตุลาคม 2561  https://photos.app.goo.gl/gnnDB9MxAUbxdoAk8
30. วันปิยมหาราช (พิธีจุดเทียนชัย รัชกาลที่ 5) 23 ตุลาคม 2561 
31. จิตอาสาทำความดีถวายในหลวง (รัชกาลที่ 10 2 ตุลาคม 2561  
32. มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ2561(ข้บร้องสรภัญญะ)(4 วัน) 18,19,22,24 
ต.ค.2561
 https://photos.app.goo.gl/1sTiittBPbRoJkdTA
33. ชิงชนะเลิศขับร้องสรภัญญะ  25 ตุลาคม 2561  
34.  มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ2561(ประกวดนายท้ายเรือ)-หนุ่มหล่อ 20 ตุลาคม 2561  https://photos.app.goo.gl/FQ7rHQP6nQo4gqiD6 
35.  มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ2561(ประกวดธิดาแม่ย่านางจำแลง)     
36.

มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ2561(พิธีแถลงข่าว)**

25 ต.ค.2561  
37.  มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ2561(ประกวดธิดาแม่ย่านางจำแลง)-OPEN    
38.  มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ2561(แดนเซอร์)-ชิงช้าสวรรค์    
  กิจกรรมวันออกพรรษา ประจำปี 2561    
  กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561     
  วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9    
  การแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่  68
(ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ อ.สตึก
   
  กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ    

               ช่างภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนนท์/คุณจรีรัตน์  เครือแวงมนต์/อ.แสงชัย อธิพัฒน์พลากร/คุณต้องตา หาดี/
                             คุณธนกร  ทะนิต๊ะ  / คุณวรารัตน์  เจริญศิริ   /อ.คณินนัฐฏ์  รอดจันทึก/อ.มานิต กีรตินิตยา/อ.ชิตษณุ  จีระออน

 


 

 

ภาพกิจกรรมอำเภอสตึก (เซราะแอง) ปี 2560
โดย ทีมงานช่างภาพ อำเภอสตึก

 

ที่ กิจกรรม วันเดือนปี ลิงก์ (Link)
1. วันครูอำเภอสตึก ปี 2560 (ช่างภาพ ไอซีที)            16 มกราคม 2560       http://gg.gg/kroosatukday60           
2. งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง บ้านทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง 13 เมษายน 2560 http://gg.gg/c66y3
2.  วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม 2560  http://gg.gg/c66s2 
3. ปลูกป่า 800 ล้านกล้า ณ อ่างเก็บน้ำหนองไผ่ บ้านค้อ ต.ทุ่งวัง อ.สตึก         28 กรกฎาคม 2560 http://gg.gg/c66tl
4. โครงการปลูกป่าประชารัฐ (สวนป่าโคกโจด) ต.เมืองแก อ.สตึก 7 สิงหาคม 2561 http://gg.gg/c66us
5. วันแม่แห่งชาติ อำเภอสตึก ปี 2560 (ชุด 1) 12 สิงหาคม 2560 http://gg.gg/c66od 
6. วันแม่แห่งชาต อำเภอสตึก ปี 2560 (ชุด 2)                    12 สิงหาคม 2560 http://gg.gg/c66pb 
7. ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์                        
(บ้านกระท่ม ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์) 
12 สิงหาคม 2560     http://gg.gg/c66pz
  บำเพ็ญกุศลในหลวง ร.9 (ครบรอบ 1 ปี)     
  มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ ปี 2560  (พิธีแถลงข่าวแข่งขันเรือยาว 31 ตุลาคม 2560  https://photos.app.goo.gl/xCuoVdwX6vCxMfIL2
  มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ ปี 2560      
  มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ ปี 2560      
  มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ ปี 2560      
  มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ ปี 2560      
  มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ ปี 2560     
  มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ ปี 2560      
  กฐินวัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม บ้านสะแกน้อย ต.ทุ่งวัง 29-30 ตุลาคม 2560 http://gg.gg/c66ze

 

 


 

 

 

 

 ภาพกิจกรรมอำเภอสตึก (เซราะแอง) ปี 2559
โดย ทีมงานช่างภาพ  อำเภอสตึก

 

ภาพกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ปีการศึกษา 2560-2566 

ที่ กิจกรรม วันเดือนปี ลิงก์ (Link)
1. ภาพกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนสตึก 5  (Google Drive)  ปี 2557-2561 http://gg.gg/eiqb7
2.  
3.     
4.     
5.     
6.   
7.   
8. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 1 มิ.ย.2561  https://photos.app.goo.gl/bM09MCjUhSFQTXqu2
9.  วันสถาปนาลูกเสือไทย (กลุ่มสตึก 5) 29 มิ.ย.2561 https://photos.app.goo.gl/o8RQdDA23QHKkvx38
https://photos.app.goo.gl/o8RQdDA23QHKkvx38
10.  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 14 มิ.ย.2562 https://photos.app.goo.gl/StT1RPgJ9vyMane19
11.  วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ปี 2562  1 ก.ค.2562 https://photos.app.goo.gl/PqghxSPpsj7JJgLq8
12.  กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่ม-โซนสตึก A  1-11 ก.ค.2562 https://photos.app.goo.gl/sJAjhs1ahZS9uRW17

ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ปีการศึกษา 2561
 

ที่ กิจกรรม วันเดือนปี ลิงก์ (Link)
1. ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน แจกอุปกรณ์การเรียน            11 พฤษภาคม  2561  https://photos.app.goo.gl/YFXS8TdsLSGLl0i12 
2. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 23 พฤษภาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/5rYzMh0MgxpR4HhS2
3.  ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น ผอ.พบนักเรียน          25 พฤษภาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/FMi2JQCqlqvPtJcn2
4.  กิจกรรมวันวิสาขบูชา วัดโนนสูงทุ่งสว่าง 28 พฤษภาคม  2561  https://photos.app.goo.gl/y6SE66sncpiQtTxZ9
5.  โครงการรักษ์ภาษาไทย  (ระดับกลุ่มโรงเรียน) 5 มิถุนายน  2561 https://photos.app.goo.gl/qKC2j22bq7jQvDZh2
6.  กิจกรรมวันไหว้ครู 7 มิถุนายน  2561 https://photos.app.goo.gl/oOYHLut5blfPWToF3 
7.   การแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 12-13 มิถุนายน 2561  https://photos.app.goo.gl/CzGWza3NXhjcBoJr6
8. คัดเลือกกีฬากลุ่มโรงเรียนสตึก 5 12-13 มิถุนายน 2561  https://photos.app.goo.gl/LJLQyMkUJHkAkNat8
9.  อบรมย่อโรงเรียนไว้ในมือถือ (Line) 11 มิถุนายน 2561 https://photos.app.goo.gl/BB5U3hfXSXoBVFbf6 
10.  ประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว (รวมมือถือคณะครู) 22 มิ.ย.2561 https://photos.app.goo.gl/zqyxeUEhz4hEVrdf8
11.  ตรวจติดตามอาหารกลางวัน  25 มิ.ย.2561 https://photos.app.goo.gl/eFMsaUC4fjfWGj3A8
12.  กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและวันต่อต้านยาเสพติดโลก (1) 26 มิถุนายน 2561 https://photos.app.goo.gl/DHmTCjAfrasEH3in9 
13.  กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและวันต่อต้านยาเสพติดโลก (2) 26 มิถุนายน 2561  https://photos.app.goo.gl/kR7qkLm316pydGek7
14.  กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและวันต่อต้านยาเสพติดโลก (3) 26 มิถุนายน 2561 https://photos.app.goo.gl/8fopYpQcZVMQhGHF7
15.  กีฬานักเรียนนักศึกษาเยาวชนลุ่มน้ำมูลเกมส์ 2561 24 ก.ค.-1ส.ค.2561  https://photos.app.goo.gl/fW128uBTDW21SpXF7 
 16. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2561(กล้องอ.ประยูร) 10 สิงหาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/U3qbEfLBP7uPBqya7
17.  นิเทศติดตามพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
(ไม่ผ่านรอบ 3)
27 สิงหาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/ozmPZ7tz8gGR9uHm7
18.  กิจกรรมหน้าเสาธง-วงดุริยางค์  28 สิงหาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/L63FMjPuo6bkbYP76 
19. ต้อนรับครูใหม่(อดุลย์ศักดิ์ ผาลา) 13 กันยายน 2561 https://photos.app.goo.gl/7teADipzWHpd7ZwG8
20.  แข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีกลุ่มสตึก 5  19 กันยายน 2561  https://photos.app.goo.gl/K2UU1D31ByaBmF358 
21. ตรวจติดตาม ก.ต.ป.น. 23 กันยายน 2561 ยังไม่มีแฟ้มข้อมูล
22. พิธีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ 8 ตุลาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/jMVsohW7X2xaGSqY9
23. ดงแสนตอเกมส์ 61 (กล้องโรงเรียน) อ.กฤษณะถ่ายภาพ 5-9 ต.ค.61  https://photos.app.goo.gl/ncFXzQscfbEEnjGB8
24. พิธีเปิดดงแสนตอเกมส์ 61-คัดสาย(กล้องดร.สุวัฒน์)  5-9 ตุลาคม 2561  https://photos.app.goo.gl/kqhjwEYsFVFkLKaE6
25. พิธีปิดดงแสนตอเกมส์ 61-แข่งกรีฑา (กล้องดร.สุวัฒน์) 9 ตุลาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/y5KrGUE5ZJd5ogr46
26.

โครงการทหารพันธุ์ดี (อบรมให้ความรู้

21 พฤศจิกายน 2561 https://photos.app.goo.gl/MCQQRCWyoconRjJi6
https://photos.app.goo.gl/6VmHL97XyyhEe1q79
27.  โครงการทหารพันธุ์ดี (พิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืช) 22 พฤศจิกายน 2561 https://photos.app.goo.gl/F6ti3yQRt5CxcrPE7
28. ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ (อ.กฤษฏาถ่ายภาพ) 23 พฤจิกายน 2561 https://photos.app.goo.gl/PjJwFm6KPNTpKo5k9
29. ติวเข้มทบทวนการสอบธรรมะศึกษาตรี 27 พฤศจิกายน 2561 https://photos.app.goo.gl/hLjaUCqDtGNxducv9
30. เลี้ยงส่งคุณครู (ร้านอาหารพูนวิไล)
กิจกรรมอำลานักเรียน (หน้าเสาธง)
 27-28 พฤศจิกายน 2561 https://photos.app.goo.gl/T7mnykj21Z4bFDbL6
https://photos.app.goo.gl/RXyPpcrS2z5FW3F86
31.  สอบธรรมะ(ตรี โท เอก)  29 พศจิกายน 2561 https://photos.app.goo.gl/ugPNThE7Gaekc3qN8
32. ส่งครูดารินทร์ มณีศรี จ.กาฬสินธุ์  30 พฤศจิกายน 2561 https://photos.app.goo.gl/CuRWnn2s2MLy3cuy7
33. สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 15 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/RBmcGAGnkPASQikK8
34. งานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่สมนวล ศรีเจริญ 16 ธันวาคม 2561  https://photos.app.goo.gl/J3RHaF6rgMjXwEtM6
35. ผอ.เขตเยี่ยมทีมวิ่ง 31 ขา โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 21 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/pU9DSF6rLZm2xA2f7
36. แข่งขันวิ่ง 31 ขาสามัคคี ครั้งที่ 14 จ.ขอนแก่น  22 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/WkJPcZ5tDPCKkJYn8
https://photos.app.goo.gl/QwiXowaVijDFuXkcA
37.   กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า2561-ต้อนรับปีใหม่2562 28 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/fxYX7FA3PzQAnEcN6
38. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ค่ายจิรนนท์
(01-กล้องดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์)
(02-กล้องโรงเรียน-อ.กฤษฏาถ่ายภาพ)
4 ธันวาคม 2562 https://photos.app.goo.gl/fGwcKWMbGsRSY4K7A
https://photos.app.goo.gl/Jubv4NmqCGYQyJJL6
39. รับทุนต้นกล้าของพ่อ 9 มกราคม 2562 https://photos.app.goo.gl/7oBJFXUN9guvJWgv6
40. ทหารพันธุ์ดี  (สาธิตการทำปุ๋ย)-อ.กฤษฏา ถ่ายภาพ 4 มกราคม 2562 https://photos.app.goo.gl/mqAasG1K44sgvahD6
41. กิจกรรมวันเด็กแห่ง่ชาติ (ดร.สุวัฒน์-อ.กฤษฏาถ่ายภาพ) 11 มกราคม 2562 https://photos.app.goo.gl/GaJF36ppfNzmQv1v5
42. สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 15 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/RBmcGAGnkPASQikK8
43. งานพระราชทานเพลิงศพแม่สมนวล  ศรีเจริญ 16 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/J3RHaF6rgMjXwEtM6 
44. ภาพกิจกรรมเตรียมงานรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(กล้อง ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์) 
 15 มค.-3 มีค.62 https://photos.app.goo.gl/hHYuMv5wAMSGZLkCA
https://photos.app.goo.gl/E6JMUWt5AgR5fCGP9
https://photos.app.goo.gl/KktsTYM2DkEdYQzL9
45. ภาพกิจกรรมเตรียมงานรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(กล้อง อ.กฤษฏา  มะหันต์) 
 15 ม.ค.-3 มีค.62 https://photos.app.goo.gl/43BtPj5S8t6WDfoc8
https://photos.app.goo.gl/cdoDUvcRd2MNA7ZS8
46. ภาพกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (กล้องอ.บัณฑิต วงศาสนธิ์) ปีการศึกษา 2561  https://photos.app.goo.gl/2fx17YGJ2TaCtua4A
47. แนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพ (กล้อง ดร.สุวัฒน์)  7 กุมภาพันธ์  62  https://photos.app.goo.gl/kRNbJhUas8j74Gi46
48. สอบอ่านเขียน ป.1  13 กุมภาพันธ์ 2562 https://photos.app.goo.gl/akWuYhUbXDdXDuDQ7 
49. ประชุมภาคี 4 ฝ่าย (เรียนฟรี 15 ปี)  11 มีนาคม 2562 https://photos.app.goo.gl/ohD1aStmi76Apj3z5
50. ปัจฉิมนิเทศ ม.3-ล่องแก่ง (กล้องดร.สุวัฒน์) 12-13 มี.ค.62 https://photos.app.goo.gl/xYrgoNzsWPeAVNPc9
51. ปัจฉิมนิเทศ ม.3-ล่องแก่ง (กล้องโรงเรียน) อ.กฤษฎา ถ่ายภาพ  12-13 มี.ค.62 https://photos.app.goo.gl/1ZwrpEgifwwdsUo3A
52. รณรงค์เลือกตั้ง (24 มีนาคม 2562) 15 มีนาคม 2562 https://photos.app.goo.gl/sabCbEjpyNoBQNs18
53. แนะแนวการศึกษาต่อ (สะแกพิทยาคม)  14 มีนาคม 2562 https://photos.app.goo.gl/FwtCnjcRtjnrfsPS6
54. สวดพระอภิธรรมศพแม่ธิดา ทิมาตฤกะ 6 กุมภาพันธ์ 2562 https://photos.app.goo.gl/vGmeSTvagg9bWGzs8
 55. ปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (กล้องดร.สุวัฒน์) 27 มีนาคม 2561  https://photos.app.goo.gl/8RfNPprNjH2AXHwT8
       

                                          รวมลิงก์ภาพกิจกรรมปีการศึกษา  2560


รื้ออาคารลมโชย (20  เมษายน  2560)
https://photos.app.goo.gl/LoFleXWdhbZP8ft03


ประชุมผู้ปกครองแจกชุดนักเรียน (12 พฤษภาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_djVCODFSXzA2WnM?usp=sharing

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (19 พฤษภาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_TVNhNEdMR3h3Qmc?usp=sharing

เก็บเกี่ยวปอเทือง (23 พฤษภาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_Sk9BUGdpeVY5LVk?usp=sharing

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนแจกกระเป๋า (26 พฤษภาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_clF3MV9qWWRiR0U?usp=sharing

งานณาปนกิจศพแม่ชีปิ่น โยยรัมย์ วัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม(26 พ.ค.60)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_blk4dEpQSXhLdjA?usp=sharing

ผอ.ปฐมนิเทศนักเรียน (30 พฤษภาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_Wk9ub3VOWnVZZDQ?usp=sharing

ค่ายพุทธบุตรอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (21-23 มิย.2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_VlBQRXZMY29OUzg?usp=sharing

เยาวชนทุ่งวังต้านภัยยาเสพติด(26-28มิย.60)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_THZTT2IzZmdrSzQ?usp=sharing

สัปดาห์วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_T0NnSnlpemd4T2c?usp=sharing


นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมจากเขตตรวจราชการที่ 14 (14 กรกฎาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_eXhydUpoZDRZYmc?usp=sharing

วันแม่แห่งชาติ (11 สิงหาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_Z04wUzF2Y09EQjQ?usp=sharing

แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมห้าง Terminal 21 (14-16สค.60)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_OFdfSXhERnNlSEk?usp=sharing


สอบธรรมะตรี (9 พฤศจิกายน  2560)

https://photos.app.goo.gl/l3urXD7szOdHTJXg2
 
กีฬาสีภายใน (ดงแสนตอเกมส์ 60)  10 พ.ย.2560
https://photos.app.goo.gl/vCbpkuBYGfrtR5U22
https://photos.app.goo.gl/OYKljy34YRxuT7E43
https://photos.app.goo.gl/lWOZFnK2SPUByhPx1
https://photos.app.goo.gl/x5TUYFwyOPD3vGf23
https://photos.app.goo.gl/YBnFgDAqsb01we9G2
https://photos.app.goo.gl/T37nJ5IR0XuqZ9iC3

การทดสอบ Pre O-NET  (17  พ.ย.2560)
https://photos.app.goo.gl/JdFHPHxVg0QGnTQ62

เกี่ยวข้าว อ.บัณฑิต วงษาสนธิ์ (17 พ.ย.2560)
https://photos.app.goo.gl/pqqbYVeVNeqbxXs42
https://photos.app.goo.gl/BfxybVXE4wGzV4Jw1

วันมหาธีราชเจ้า (24 พ.ย.2560)
https://photos.app.goo.gl/MXHHgK7k9phvxPlp1

 
วิ่ง 31 ขาสามัคคี ณ จังหวัดร้อยเอ็ด (26 พ.ย.2560)
https://photos.app.goo.gl/ZGy6omROguDMCuIf1

ประชุมผู้ปกครอง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (4 ธ.ค.60)
https://photos.app.goo.gl/X5NpLbJg5G925ZBj2

แข่งขันทักษะทางวิชาการ (ศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 20 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงงานซอฟต์แวร์
https://photos.app.goo.gl/867TecPGC17sTfzB6

มอบรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ภาพปะติด หน้าเสาธง (25  ธันวาคม 2560)
https://photos.app.goo.gl/5VRCXQTnCkWGUgMm2


 มอบรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ทุกกิจกรรมหน้าเสาธง (25  ธันวาคม 2560)
ซานตาคลอสแจกของ (ผอ.รังสิวุฒิ)
https://photos.app.goo.gl/5VRCXQTnCkWGUgMm2

กิจกรรมต้อนรับคุณครูคนใหม่ (ครูสุธิดา อานไธสง, ครูอรนุช  ชัญถาวร และคุณครูจ๋อมแจ๋ม)
3 มกราคม 2561
https://photos.app.goo.gl/y6SE66sncpiQtTxZ9ต้อนรับคุณครูคนใหม่ (คุณครูสุธิดา  อานไธสง)  5 มกราคม 2561
https://photos.app.goo.gl/YbruYVkLlVfLfmbZ2
https://photos.app.goo.gl/lYBtJSdGS2ZBSi0y1

ประเมินโครงการอาหารกลางวันต้นแบบ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(25 มกราคม  2561)
https://photos.app.goo.gl/4TWOMGyIw1wqst8F3.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อนุบาลสตึก เยี่ยมชมโรงเรียนวิถีพุทธ (26 มค.61)
https://photos.app.goo.gl/FtPngr2DzljVbfJp1


งานพระราชเพลิงศพ หลวงพ่อพจน์ วัดบ้านกอก (5 กุมภาพันธ์ 2561)
 
https://photos.app.goo.gl/6H8hC0qiMVjjQ5oJ3
https://photos.app.goo.gl/pBKSt04UMp7x1v1H3


เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ค่ายไพรวิจิตร (7-8 ก.พ.2561)
https://photos.app.goo.gl/96DrZYUN3kH3qchl1
https://photos.app.goo.gl/RG2CIe49aTUuf0gD3
https://photos.app.goo.gl/96DrZYUN3kH3qchl1 

โรงเรียนบ้านหนองม่วง เยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ (14 กุมภาพันธ์ 2561)
https://photos.app.goo.gl/K3tWbUKSWE8hJDG93

งานศพครูนภัทร (เกรียงศักดิ์  แต้มสีคราม)  19-21 กุมภาพันธ์  2561
https://photos.app.goo.gl/VBs02ZKanIEsTJ0m2
https://photos.app.goo.gl/zm2MLOHzcP1QwReV2
https://photos.app.goo.gl/nUImDGcg06aT6de92

รับโล่ รางวัลเกียรติบัตร จาก ผอ.เขต 4 ศักดา จันทร์ฝอย
https://photos.app.goo.gl/Qle4UKoNJzHdkJ103
(13  กุมภาพันธ์ 2561)

 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านช้าง (2 มีนาคม 2561)
https://photos.app.goo.gl/x91ZKcuSttnpQCWX2

วันมาฆบูชา พุทธาลัย ( 28 กุมภาพันธ์ 2561)
https://photos.app.goo.gl/OWZUzsLMC4MaRx8q2

การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง (12 มีนาคม  2561)
https://photos.app.goo.gl/MqQFvnpmtgd0XxQh1

เยี่ยมบ้านวาตภัยเด็ก และร.ร.บ้านโคกอะโตด (14 มีนาคม  2561)
https://photos.app.goo.gl/9DLpwltj0dMAiWdK2

ปัจฉิมนักเรียนชั้น ม.3 (28 มีนาคม 2561)
https://photos.app.goo.gl/giCWfPpAPDbKXdcL6

รับโล่ เกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านอนุสรณ์  แก้วกังวาล
(กิจกรรมภาพปะติด ผอ. อ.ทวี และนักเรียน)  - 29  มีนาคม  2561
https://photos.app.goo.gl/OhR5T9lJOmuWCrOQ2

งานนมัสการหลวงพ่อใหญ๋ดงแสนตอ (13 เมษายน  2561)
https://photos.app.goo.gl/vcxxzvGUV5DZW98i1

ยกยอดฉัตรพระพรหม วัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม บ้านสะแกน้อย (ดารา ออแจ้าการะเกด  เบลล่า ญานี) 16  เมษายน  2561
https://photos.app.goo.gl/OeydaOjcAj6x84JJ3

วิ่งมินิมาราธอน สพป.บร.4  (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)  22 เมษายน 2561
https://photos.app.goo.gl/zlYEpmatSsCvTCzQ2

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน แจกอุปกรณ์การเรียน (11 พฤษภาคม  2561)
https://photos.app.goo.gl/YFXS8TdsLSGLl0i12

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  (23 พฤษภาคม 2561)
https://photos.app.goo.gl/5rYzMh0MgxpR4HhS2

ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น ผอ.โรงเรียนพบนักเรียน (25 พฤษภาคม 2561)
https://photos.app.goo.gl/FMi2JQCqlqvPtJcn2

ผอ.เขตพบเพื่อนครู ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสตึก (25  พฤษภาคม 2561)
https://photos.app.goo.gl/APN6J1sjgfkA8WMp2
https://photos.app.goo.gl/qUXfkQd1HZpSVxR53
https://photos.app.goo.gl/IVhGZtuJXD3IHrfS2

กิจกรรมวันวิสาขบูชา  (28 พฤษภาคม  2561)
https://photos.app.goo.gl/y6SE66sncpiQtTxZ9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”